Moot Court Grondwettelijk Recht

(Dutch speaking only)

 

De Moot Court Grondwettelijk Recht is een jaarlijkse interuniversitaire pleitcompetitie waarin studenten van de verschillende Belgische universiteiten het tegen elkaar opnemen. De deelnemende teams krijgen een casus voorgelegd waarin de verenigbaarheid van bepaalde wetgeving met de Grondwet, desgevallend gelezen in samenhang met het internationaal en Europees recht, wordt behandeld. Tot nu toe waren de casussen altijd geïnspireerd op zaken die echt door het Grondwettelijk Hof behandeld worden. De voorbije jaren hadden ze bijvoorbeeld betrekking op het verbod op onverdoofd (religieus) slachten van dieren, de strafbaarstelling van de ontkenning van bepaalde genocides en het verbod op het beledigen van het staatshoofd.

 

In het eerste semester oefenen we de schriftelijke en mondelinge vaardigheden op basis van oefeningen en de eerdere casussen. Ongeacht je verdere carrière zijn degelijke vaardigheden essentieel voor iedere jurist. Op het einde van het eerste semester selecteren de lesgevers de studenten die de UGent zullen vertegenwoordigen in de wedstrijd. Elk team bestaat uit twee pleiters en een raadgever. Tijdens de wedstrijd helpt de raadgever de pleiters met het voorbereiden van de replieken en de antwoorden op de vragen van de jury. Ook de andere studenten blijven in het tweede semester volop betrokken en zullen dezelfde voorbereidende opdrachten uitvoeren.

 

In het tweede semester volgt de voorbereiding op de wedstrijd zelf. Het Gentse team krijgt de rol toegewezen om ofwel de verzoekende partij te vertegenwoordigen die de grondwettigheid van een wettelijke regeling betwist, ofwel de overheid bij te staan. In de eerste, schriftelijke fase bereidt het team een verzoekschrift of memorie voor op basis van de casus. De tweede fase met de mondelinge pleidooien verloopt in twee stappen. Eerst zijn er kwalificatiepleidooien. De twee best scorende teams gaan door naar de finale. De pleidooien vinden traditioneel plaats in april in de zittingszalen van de Raad van State. Elk team schrijft en pleit in het Nederlands, in het Frans of in beide talen. Een passieve kennis van het Frans is vereist. De jury bestaat uit experten met ervaring als magistraat, academicus of advocaat. Vorig jaar haalde het Gentse team de finale! Eerder won de UGent ook al de prijs voor beste pleiter. Treed jij in hun voetsporen?

 

Contact details: toon.moonen@ugent.be; Dylan.couck@ugent.be 

Website:

 https://www.facebook.com/Moot-Court-Droit-constitutionnel-Grondwettelijk-recht-584027551755872/

 

28 september 2021 (17h00) Informatiesessie on campus met de lesgevers Lokaal 7.1 Pleitlokaal
30 september 2021 (17h00) Deadline indienen motivatiebrief en een kort CV voor deelname Online
1 oktober 2021 (9h00 - 12h00) Online interviews (indien noodzakelijk) OnlineOverige opmerkingen en vragen:

 

  • De wedstrijdplanning is te vinden in de infonota, beschikbaar via de Ufora-pagina.