HPC-logo-nt-crop.jpg

Supercomputing of ook wel high performance computing (HPC) genoemd, zet supercomputers en computerclusters in om geavanceerde problemen op te lossen in uiteenlopende onderzoeksdisciplines.

We ervaren allemaal het effect van supercomputers in ons dagelijks leven, maar in de meeste gevallen beseffen we het niet. De auto’s en vliegtuigen waarmee we reizen worden ontworpen door gebruik te maken van simulaties en modellering, de gebruikte brandstof wordt gevonden en gewonnen door analyses enkel mogelijk op een supercomputer. Als we geneesmiddelen gebruiken dan zijn deze hoogst waarschijnlijk ontwikkeld dankzij supercomputers. Het weerbericht zou onmogelijk gepresenteerd kunnen worden zonder supercomputers.

Onze afhankelijkheid van HPC zal de komende jaren enkel maar toenemen, daar het meer en meer doordringt in verschillende aspecten van de samenleving en vele takken van de industrie. HPC zal zelfs een essentiële technologie worden, als het dit niet al is, omwille van een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals het produceren van zuivere en efficiëntere energie, het voorspellen en aanpakken van de effecten van de klimaatverandering, het genezen van ziektes, ...

Het HPC UGent-team ondersteunt de Gentse onderzoekers in het aanpakken van deze uitdagingen door het aanbieden van een state-of-the-art supercomputeromgeving met de daaraan gekoppelde services.

Onze missie: Empowering Researchers

  • We ondersteunen de onderzoekers door het aanbieden van een relevante en bedrijfszekere supercomputeromgeving.
  • We staan in direct contact met de onderzoekers zodat hun noden en behoeftes op een adequate manier kunnen geïmplementeerd worden.
  • We spelen een stuwende rol in strategische onderzoeksprojecten door het inzetten van gespecialiseerde kennis over parallellisatie van wetenschappelijke problemen en optimalisatie van bestaande codes.
  • We zijn strategische partner in het Vlaams supercomputer centrum (samen met de andere Vlaamse universiteiten) en streven strategische partnerships na met internationale onderzoeksinstellingen.

Tier1 supercomputer

Tier1 supercomputer

Op 25 oktober 2012 werd de eerste VSC supercomputer, gehuistvest aan de Universiteit Gent, ingehuldigd. Voor meer informatie, klik hier.