Document acties

Werken en studeren

De combinatie van werken en studeren is en blijft een hele klus. We zetten je alvast op weg met met de nodige praktische informatie.

Voltijds of deeltijds studeren?

De startvraag is: hoeveel tijd kan en wil je besteden aan je studie.

 • Wie werkt zal doorgaans kiezen voor een deeltijds modeltraject (meestal ongeveer de helft van de vakken) of voor een geïndividualiseerd traject (aantal vakken op maat van de student). Beide trajecten volg je met een diplomadoelcontract.
 • Indien je niet van plan bent om een diploma te halen en enkel uit interesse afzonderlijke vakken wil volgen, is een creditdoelcontract de aangewezen inschrijvingsvorm.
 • Er is ook de mogelijkheid om geen lessen te volgen en enkel examens af te leggen. Dit gebeurt via een examencontract (al dan niet met het oog op het behalen van een diploma).

Welke opleiding? Welke vakken?

Veel werkstudenten zullen weinig of niet aanwezig kunnen zijn tijdens de lessen. Voor sommige opleidingen of opleidingsonderdelen is dat een onoverkomelijk probleem (bv. als er gewerkt wordt met niet-periodegebonden evaluatie). Deze vakken zijn dan ook afgesloten voor een inschrijving via examencontract. Voor welke vakken dit geldt, is terug te vinden in de studiefiche van het betrokken vak in de studiegids.

Misschien heb je al een diploma of heb je relevante werkervaring? Voor sommige opleidingen zijn er verkorte trajecten naar de master voorzien (op basis van specifieke diploma's). Een overzicht hiervan vind je op de studiekiezersite (ga naar masteropleidingen, kies op basis van vooropleiding). Indien je niet in aanmerking komt voor een standaard verkort traject dan kan je in bepaalde gevallen toch nog vrijstellingen aanvragen.

Werkstudentenstatuut

Het werkstudentenstatuut kan tot op zekere hoogte voor de werkende student een oplossing bieden. Via dit statuut kan de student bepaalde faciliteiten krijgen of bijvoorbeeld een vervangende taak. Toch zal dit niet voor alle vakken een optie zijn, denk maar aan de practica in de wetenschappen.

De student die geen lessen bijwoont, wordt toch geacht om op het examen alle leerstof te beheersen, ook de leerstof die expliciet en enkel in de les aan bod kwam.

Elektronische leeromgeving Minerva

Minerva is de elektronische leeromgeving waarop lesgevers bijvoorbeeld slides kunnen zetten die ze tijdens de les gebruiken, er is een discussieforum waar je in contact kan komen met medestudenten…

De werkende student die geen lessen volgt, kan gebruik maken van Minerva voor info over wat in de les aan bod kwam.

Opgelet: indien je bent ingeschreven via examencontract moet je extra betalen om toegang te verkrijgen tot Minerva via een UGent-account.

Monitoraat

Alvorens de stap te zetten om werken en studeren te combineren, neem je best contact op met het monitoraat. De trajectbegeleider zal je informeren en adviseren, mede op basis van ervaringen van collega’s werkstudenten.

Bepaalde opleidingen -vooral met schakelprogramma’s- hebben ondertussen reeds een lange traditie op het gebied van werken en studeren.

Ondersteunende maatregelen: tijd om te studeren, inkomen en betaling

Educatief verlof

Tijdskrediet of loopbaanonderbreking

Voldoe je aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden, dan kan je je beroepsloopbaan geheel of gedeeltelijk onderbreken voor minimum 3 maanden en maximum 1 jaar en ontvang je een onderbrekingsuitkering.

Naast dit algemeen recht op tijdskrediet bestaat er een specifiek tijdskrediet van maximum 36 maanden dat je kan aanwenden om een opleiding te volgen die aan bepaalde voorwaarden voldoet.

 • Tijdskrediet vraag je aan bij je werkgever
 • De onderbrekingsvergoeding ter vervanging van je loon vraag je aan bij de RVA
 • Onder bepaalde voorwaarden kan je ook in aanmerking komen voor een aanmoedigingspremie van de Vlaamse overheid.

Meer informatie:

Opleidingscheques VDAB

Ben je werknemer of ambtenaar en werk je in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dan kan je met opleidingscheques een erkende opleiding betalen.

Alle opleidingen in het Vlaamse hoger onderwijs zijn erkend (ongeacht het aantal studiepunten, het soort contract en het tijdstip waarop de lessen doorgaan), met uitzondering van:

 • de doctoraatsopleiding
 • opleidingen uit het studiegebied Audiovisuele en Beeldende Kunsten (maar toegepaste grafiek en bouwkundig tekenen zijn wél erkend).

Per kalenderjaar kan je voor maximum € 250 cheques bij de VDAB bestellen, je betaalt hiervoor slechts de helft. Met de cheques kan je het studiegeld aan je onderwijsinstelling betalen. Je kan de cheques tot 2 maanden na de start van je opleiding aanvragen en ze blijven 14 maanden geldig.

Heb je nog geen diploma hoger onderwijs en volg je een opleiding die langer dan 1 jaar duurt en heb je voor meer dan € 250 studiekosten, dan kan je elk kalenderjaar een extra tegemoetkoming bij de VDAB aanvragen.

Volgende opleidingen komen in aanmerking:

 • studies die leiden tot een bachelordiploma
 • studies in het hoger onderwijs ingericht door centra voor volwassenenonderwijs
 • de specifieke lerarenopleiding.

Meer informatie:

 • het gratis telefoonnummer 0800 30 700 (elke werkdag van 8u00 tot 20 u00)
 • www.vdab.be