Quetelet colleges (Universiteitsbreed honoursprogramma)

Dit excellentieprogramma richt zich tot gemotiveerde UGent bachelorstudenten die, naast hun normale curriculum, een intellectuele uitdaging willen aangaan over de grenzen van hun eigen vakgebied heen.

Wil je, naast je normale curriculum, een intellectuele uitdaging aangaan die je ver buiten de grenzen van je eigen studiegebied brengt? Dan zijn de Quetelet colleges, het universiteitsbrede honoursprogramma van de UGent, iets voor jou. (Inter)nationale experts uit verschillende domeinen gaan er samen met jou en een kleine, selecte groep medestudenten op zoek naar het hoe en waarom van wetenschap, cultuur en samenleving.

Wat?

Bovenop je reguliere bachelorprogramma volg je vier modules, gespreid over de vier semesters van je tweede en derde bachelorjaar.

In elke module verdiep je je, tijdens een wekelijks college gedoceerd door experts uit binnen- en buitenland, in de thema's 'Wat is wetenschap?', 'Wetenschap en maatschappij' '(R)evoluties van de 20ste eeuw' en 'Uitdagingen voor de 21ste eeuw'.

Binnen elk thema leer je tal van disciplinaire invalshoeken kennen. Je leert, reflecteert, discussieert en schrijft over uiteenlopende actuele en historische topics, van evolutietheorie tot genetische manipulatie, van het ontstaan van abstracte kunst tot de bankencrisis.

Voor wie?

De Quetelet colleges richten zich tot excellente, gemotiveerde en creatieve studenten uit alle studierichtingen.

Elke eerstejaarsstudent van de UGent kan zich aanmelden.

Op basis van studieresultaten, een motivatiebrief, een schrijfopdracht en een debat worden elk academiejaar vijftig studenten geselecteerd om aan het programma deel te nemen.

Welke meerwaarde?

In de eerste plaats helpt het programma je je kennis te verbreden, je blik te verruimen, je communicatievaardigheden te ontwikkelen en je kritische geest aan te scherpen.

Eens je het programma met succes beëindigd hebt, ontvang je een speciaal certificaat en een aanbevelingsbrief van de rector. Dat kan net dat streepje voor betekenen bij beursaanvragen, sollicitaties of kandidaturen voor verdere studies in binnen- of buitenland.

Je bouwt bovendien een verrijkend netwerk van contacten op met medestudenten uit verschillende opleidingen.

Ervaring van studenten

Adolphe Quetelet Adolphe Quetelet

De Quetelet colleges zijn vernoemd naar de negentiende-eeuwse Gentse wetenschapper

Adolphe Quetelet (1796-1874).

    Contact