Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Waar, wanneer, hoe

Campus Ufo, UfoTicketcomputer foyer ufo
Sint-Pietersnieuwstraat 33
9000 Gent (parkeren met de wagen kan in parking Zuid of Sint-Pietersplein)

Open tijdens weekdagen van 13u tot 16u

 1. Neem een ticket aan de ticketcomputer op het gelijkvloers in de foyer 
 2. Wacht je beurt af
 3. Wanneer je ticketnummer verschijnt, begeef je je naar het juiste loket op de 1ste verdieping

De telefonische helpdesk is bereikbaar op weekdagen op het nummer +32 9 331 00 99 van 9u tot 12u.

Sluitingsdagen

 • Woensdag 1 november, Donderdag 2 november en Vrijdag 3 november 2017 (Allerheiligen, Allerzielen en brugdag)
 • Woensdag 15 november 2017 (Koningsdag)
 • Maandag 25 december 2017 (Kerstdag) t/m Maandag 1 januari 2018 (Nieuwjaar)
 • Vrijdag 23 maart 2018 (Dies Natalis)
 • Maandag 2 april 2018 (Paasmaandag)
 • Maandag 1 mei 2018 (Dag van de Arbeid)
 • Donderdag 10 mei 2018 (Hemelvaart) en Vrijdag 11 mei 2018 (brugdag)
 • Maandag 21 mei 2018 (Pinkstermaandag)
 • Woensdag 11 juli 2018 (Feest Vlaamse Gemeenschap)
 • Maandag 16 juli 2018 t/m Vrijdag 20 juli 2018 (zomersluiting, wordt nog aangevuld)
 • Woensdag 15 augustus 2018 (OLV Hemelvaart)

Contact

webpagina / infoe-mail
admission admission@ugent.be
attesten attestering@ugent.be
bijzonder statuut voor studenten statuut@ugent.be
creditbewijs UGent facultaire studentenadministratie
creditbewijs geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
curriculum facultaire studentenadministratie
diploma diploma@ugent.be
diploma/getuigschrift duplicaat duplicaat@ugent.be
diplomasupplement facultaire studentenadministratie
diplomasupplement geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
doctoraatsexamen
doctoraat (inschrijven voor -)
gaststudent gaststudent@ugent.be
herinschrijving (problemen met elektronische herinschrijving) herinschrijving@ugent.be
institutionele ombudspersoon ombuds@ugent.be
internationale student internationalstudents@ugent.be
leerkrediet leerkrediet@ugent.be
Oasis (gebruik / technisch) helpdesk.oasis@ugent.be
prospect (hulp bij voorinschrijving) hulpbijprospect@ugent.be
puntenlijst facultaire studentenadministratie
puntenlijst geïntegreerde opleidingen HoGent en HoWest attestering@ugent.be
studentenkaart studentenkaart@ugent.be
studiegeld studiegeld@ugent.be
studieveranderingsformulier ingevuld (geen curriculumverandering) studieverandering@ugent.be
studieverandering: laattijdige toestemming vragen facultaire studentenadministratie
studieverandering: vragen en twijfels monitoraat/trajectbegeleider
verificatie diploma werknemer door werkgever verifications@ugent.be
vertaling diploma/getuigschrift(supplement) vertaling@ugent.be
werkstudentenstatuut statuut@ugent.be

Voor alle andere info m.b.t. studentenadministratie:

in de faculteit

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

 

facultaire studentenadministratie

studentenadministratie@ugent.be