Nathalie Porters

Effect van castratie op jonge leeftijd op de gezondheid en het dierenwelzijn bij katten


Dierenarts Nathalie Porters (Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren)


Promotor 
Prof. H. de Rooster (Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren)

Co-promotoren 
Prof. I. Polis (Vakgroep Geneeskunde en Klinische Biologie van de Kleine Huisdieren) en Dr. C. Moons (Laboratorium voor Ethologie)

Startdatum 
01/04/2010

 

In het kader van een onderzoek rond de effecten van vroegcastratie bij kittens, voert dierenarts Porters onder supervisie van het laboratorium voor Ethologie onderzoek uit naar effecten van vroege castratie op de ontwikkeling van het gedrag van katers en kattinnen.

Een eerste aspect van deze doelstelling betreft het verbeteren van de methodologie die in het verleden gebruikt werd voor onderzoek naar vroegtijdige castratie bij geadopteerde asielkittens. Aan de adoptanten van vroegtijdig en laattijdig gecastreerde asielkatten wordt gevraagd gedurende de eerste maand na adoptie dagelijks een digitaal gedragslogboek bij te houden.

Een tweede aspect betreft de elementen van de mens-dier relatie die zullen geëvalueerd worden bij asielkatten via geoptimaliseerde enquêteprotocols. In de enquêtes komen verschillende aspecten aan bod: samenstelling van het gezin, aanwezige huisdieren, beschrijving van de huisvestingsomstandigheden en dagelijkse routine, omschrijving van de initiatieven tot interactie door de eigenaar, perceptie door de eigenaar van het intra- (indien meerdere katten aanwezig) en interspecifieke gedrag van de kat en het rapporteren van wat de eigenaar ervaart als gedragsproblemen.


Financiering
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu