Sanne Ott

Ontwikkeling van een automatische methode om welzijn en gezondheid van varkens te monitoren


Sanne Ott, M.Sc. (Faculteit Diergeneeskunde - UGent / Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen – KULeuven)


Promotor 
Prof. Dr. ir. Daniel Berckmans. KULeuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Afdeling M3-BIORES.

Co-promotoren 
Prof. Dr. Theo Niewold (KULeuven, Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, Afdeling Dier-Voeding-Kwaliteit) en Prof. Dr. Frank Ödberg. UGent, Faculteit Diergeneeskunde, Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie.

Startdatum 
01-03-2010

 

Het doctoraatsonderzoek maakt deel uit van het IWT-project ”naar een objectieve meetmethode voor welzijn en gezondheid van varkens” en is een samenwerking tussen K.U.Leuven (Departement Biosystemen, afdeling Dier-Voeding-Kwaliteit en M3-Biores) en UGent (Laboratorium voor Ethologie)

Doel van het onderzoek is het ontwikkelen van een objectieve methode om welzijn en gezondheid bij varkens te monitoren. Er zal een reeks van experimenten met vleesvarkens worden uitgevoerd waarin drie verschillende stressoren worden toegepast die ook in de praktijk voorkomen (veranderingen in voedersamenstelling, voederfrequentie of groepssamenstelling).

Naar verwachting zullen deze stressoren waarneembare veranderingen in het gedrag en de fysiologie van de varkens uitlokken. De gedragobservaties en de fysiologische parameters zullen worden geanalyseerd en zullen als referentie dienen voor de ontwikkeling en validatie van de automatisch gemeten visuele en auditieve signalen van de varkens. Deze informatie zal worden geïntegreerd (in samenwerking met een doctoraatstudent van M3-Biores, K.U.Leuven) met als resultaat een welzijnsmonitor (beeld en geluid) die bepaald ongewenst of abnormaal gedrag (bijvoorbeeld agressie, ziektegedrag, staartbijten) kan herkennen en alarm slaat wanneer een bepaalde drempelwaarde wordt overschreden.

Het uiteindelijke doel is om de welzijnmonitor te vertalen naar een betaalbaar en praktijkgericht product.


Financiering 
Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu