CcASPAR: klimaatverandering en veranderingen in ruimtelijke structuren

CcASPAR was een interuniversitair en –disciplinair Strategisch Basis-Onderzoek [SBO] gefinancierd door het agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie [IWT]. Het klimaat verandert en de vraag stelt zich hoe daar op te reageren? Wat zijn de effecten waarmee we in Vlaanderen rekening moeten, kunnen en zullen houden? Is het enkel kommer en kwel of zijn er kansen te benutten?

De focus in het klimaatdiscours lag de voorbije decennia voornamelijk op mitigatie. Door een beter begrijpen en inschatten van de klimaatuitdaging treedt adaptatie naast mitigatie op het voorplan. Daar waar mitigatie een antwoord probeert te geven op datgene wat klimaatverandering als gevolg van menselijk handelen veroorzaakt, probeert adaptatie effectgerelateerde antwoorden te formuleren.

Contactpersonen bij AMRP: Luuk Boelens en Tom Goosse