Denktank Klimaatadaptatie Vlaanderen

DKA werd begin 2015 opgericht in het kader van het Vlaams Adaptatieplan (VAP) van het departement Leefmilieu, Natuur & Energie van de Vlaamse Overheid in samenwerking Ruimte Vlaanderen en gecoördineerd door de Afdeling Mobiliteit en Ruimtelijke Planning van de UGent. Het liep eind 2017 af en dit is het eindrapport.

Contactpersonen bij AMRP: Luuk Boelens

dka-banner.jpg