ESPON transnational outreach support 2019-2022

De steun voor transnationale outreach (TNO) voor de periode 2019-2022 is een voortzetting van een project dat tussen 2017 en 2019 is uitgevoerd. Het onderdeel transnationale outreach van de ESPON EGTS is gericht op nationale, regionale en lokale belanghebbenden, die niet of niet volledig via de Europese outreach kunnen worden bereikt. Het gaat onder meer om beleidsmakers en praktijkmensen die betrokken zijn bij macroregionale, transnationale, grensoverschrijdende, nationale en subnationale beleidsprocessen.

De algemene ESPON-strategie inzake outreach berust op twee pijlers:

 • outreach op Europees niveau
 • outreach op transnationaal niveau, waarbij de ondersteuning van laatstgenoemd niveau het voorwerp uitmaakt van het huidige dienstencontract.

Het algemene doel van de transnationale outreach strategie is om nauw contact te leggen met bestaande en nieuwe stakeholders, namelijk overheidsorganisaties op nationaal, regionaal en lokaal niveau, de academische wereld en wetenschappers, het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector op het grondgebied van de 28 Europese lidstaten en de vier partnerlanden. Om de outreach activiteiten in heel Europa gelijkmatig te organiseren, zijn vier geografische groepen gedefinieerd met geschikte communicatiekanalen voor het overbrengen van belangrijke boodschappen naar specifieke doelgroepen. De transnationale outreach strategie erkent dat er verschillende prioriteiten en behoeften zullen bestaan in verschillende transnationale groeperingen en onder verschillende soorten stakeholders en daarom is er een proces van behoeften beoordeling gestart om een beter inzicht te krijgen in hun verwachtingen en aanvullende informatie te verzamelen over de ideeën van stakeholders over territoriale ontwikkeling en beleidsuitvoering.

Partners:

 • Universiteit Gent - Centrum voor Mobiliteit en Ruimtelijke Ordening (Lead)
 • Universiteit van Tartu
 • Universiteit van Parijs Diderot
 • UMS RIATE
 • Universiteit van Rome Tor Vergata
 • Federaal Instituut voor Onderzoek van het Bouwen, Stedenbouw en Ruimtelijke Ontwikkeling (BBSR)
 • Universiteit van Aalborg - Vakgroep Planologie
 • Universiteit van Luxemburg
 • Instituut voor Geografie en Ruimtelijke Ordening PBL
 • Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving
 • Universiteit van Akureyri
 • Onderzoekscentrum van de Sloveense Academie van Wetenschappen en Kunsten
 • LGI Consulting Parijs

Periode: 2019-2022