ESPON Belgisch contactpunt

Het contactpunt voor het ESPON 2020-samenwerkingsprogramma wordt verzorgd door drie partners die de Belgische gewesten vertegenwoordigen: de UGent (AMRP, prof. Luuk Boelens) voor het Vlaams gewest, de VUB (Cosmopolis, prof. Kobe Boussauw) voor het Brussels gewest, en de ULg (LEMA, prof. Jacques Teller) voor het Waals gewest. AMRP verzorgt tevens de coördinatie en het centrale secretariaat.

Het contactpunt staat in voor de communicatie en disseminatie rond het ESPON 2020-programma binnen België. Concreet betekent dit dat wij:

  • de onderzoeksresultaten verspreiden en vertalen naar de Belgische context voor de stakeholders,
  • u informeren over de activiteiten van het ESPON-programma, zoals publicaties, evenementen, en
  • bijstand verlenen aan geïnteresseerden bij het indienen op de ESPON calls voor toegepast onderzoek of gerichte analyses.

Dit gebeurt aan de hand van nieuwsbrieven, infodagen, syntheserapporten en verslagen van evenementen.

Verder organiseren we ook twee werkbijeenkomsten per jaar. Op deze bijeenkomsten komen we naar u toe om van gedachten te wisselen over de inzet van België in het ESPON-netwerk wat betreft toekomstige calls, onderzoeksvragen en -resultaten, en wetenschappelijke en beleidsrelevantie.

Voor meer informatie, zie: espon.be.

AMRP-contactpersonen voor dit project zijn Luuk Boelens en Lennert Verhulst.

Periode: 6 jaar (1/9/2016-31/8/2022)

logo-espon.jpg