IDM: instituut voor duurzame mobiliteit

Het Instituut voor Duurzame Mobiliteit (IDM) is opgericht om de wetenschappelijke expertise van verschillende onderzoeksgroepen verspreid over verschillende faculteiten op het gebied van “mobiliteit” te groeperen, teneinde te kunnen inspelen op de toekomststrategie voor een meer integrale mobiliteitsbenadering. Mobiliteit wordt hierbij breed geïnterpreteerd naar personenvervoer en goederenlogistiek.

IDM fungeert als een interfacultair centrum, waarbij expertise op vlak van mobiliteit, transport, logistiek –in de breedst mogelijke betekenis- samengebracht worden om samenwerking over onderzoeksgroepen heen te stimuleren (zowel naar onderzoek als onderwijs). Daarbij bestaat IDM uit een kern met dagelijks betrokken promotoren van Sociale Economische Geografie (SEG), Internet Based Community Network Research (IBCN) en Image Processing and Integration Research (IPI) en AMRP, een schil met andere betrokken vakgroepen en onderzoeksinstellingen van de UGent en een bestuur bestaande uit prominenten van de maatschappelijke en wetenschappelijke wereld op het gebied van mobiliteit.

Het IDM verzorgt jaarlijks een congres, waarbij de onderzoeksresultaten en voortgang voor een breed publiek worden bediscussieerd.

Meer info op: www.idm.ugent.be

idm-5.jpg