OpenHeritage

OpenHeritage (volledige titel: Organizing, Promoting and Enabling Heritage Re-use through Inclusion, Technology, Access, Governance and Empowerment) is een door H2020 gefinancierd onderzoeksproject (2018-2022). Het richt zich op de herontwikkeling van leegstaand en onderbenut historisch erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen en stakeholders, om daarmee sociale cohesie, integratie, bottom-up economische innovatie, werkgelegenheid en participatie te stimuleren. Het project verkent welke tools, governance, economische en business modellen daaraan kunnen bijdragen. Het project brengt zestien innovatieve experimenten van hergebruik uit heel Europa in kaart, en analyseert deze op het gebied van stakeholder betrokkenheid, financieel management en het benutten van kennis en kapitaal. Vervolgens worden in zes Europese landen labo’s opgezet waarbij de kennis wordt omgezet in de proactieve herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen. Het OpenHeritage consortium bestaat uit een trans-disciplinair team van academici, professionals en activisten uit zestien Europese landen, en wordt geleid door het Hongaarse MRI (Metropolitan Research Institute) in Budapest.

AMRP draagt bij aan OpenHeritage door de ontwikkeling van een toolbox voor de innovatieve herontwikkeling van erfgoed met lokale gemeenschappen; het evalueren van de betrokkenheid van lokale gemeenschappen en stakeholders bij de herontwikkeling van erfgoed in Europa; het ontwikkelen van samenwerkingsverbanden tussen lokale stakeholders, gemeenschappen en erfgoed in zes labo’s in Europa; en het ontwikkelen van richtlijnen voor public-private-people partnerships.

De eindconferentie “Bottom-up driven adaptive heritage reuse: policies and practices” (17-18 mei 2022) ging door in Gent. De opnames (in het engels) kan u vinden op de openheritage website.

Contact persoon bij AMRP: Hanne Van Gils
Periode: 4 jaar

logo_openheritage.png