URBACT

URBACT is een Europees uitwisseling- en kennisprogramma ter bevordering van duurzame stadsontwikkeling. Het zet steden aan om samen te werken aan oplossingen voor de toenemende complexe maatschappelijke veranderingen en uitdagingen.

We helpen de steden in de toepassing van de nieuwe en duurzame oplossingen die de economische, sociale en milieu aspecten integreren. We zorgen voor het delen van de lessen geleerd uit de praktijk. URBACT is een netwerk van 550 steden in 29 Europese landen en heeft 7.000 actieve lokale belanghebbenden. Antwerpen, Gent, Brussel en Luik zijn de Belgische steden die deelnemen. URBACT wordt gefinancierd door de Europese Unie (European Regional Development Fund) en de lidstaten.

Jacques Teller (Centre de Recherche en Sciences de la Ville, du Territoire et du Milieu rural, universiteit van Luik) leidt het Belgische contactpunt, waarbij AMRP verantwoordelijk is voor het Nederlandstalige deel. Lennert Verhulst en Luuk Boelens werken voor dit project (Europese URBACT site).

Periode: 2017-2020

logo-urbact.jpg