Onderzoeksgroepen Wiskundige Analyse

Cliffordanalyse

 • Functieruimten van cliffordwaardige functies
 • Cliffordanalyse in de hyperbolische ruimte
 • Clifford wavelets, Hermite-transformatie, orthogonale Clifford-veeltermen
 • [Veralgemeende] Hilbert transformatie, Radon transformatie
 • Clifford distributies, distributionele randwaardenproblemen
 • Clifford differentiaalvormen
 • Spin(m) invariante differentiaaloperatoren, complexen van Clifford-differentiaaloperatoren
 • Monogene functies in meerdere vectorveranderlijken
 • Harmonische analyse
 • Supersymmetrie, superanalyse

Numerical Analysis and Mathematical Modelling

 • Mathematical modelling in heat and mass transfer
 • Scientific computing
 • Elliptic and evolution PDEs
 • Eigenvalue problems
 • Numerical approximation methods

Scriptieonderwerpen

Onderstaande onderzoeksgroepen bieden verscheidene scriptie-onderwerpen aan die nauw aansluiten bij recent onderzoek.  Hieronder vind je alvast enkele specifieke voorstellen, die een duidelijk beeld geven van wat binnen onze vakgroep mogelijk is.

Uiteraard zijn de mogelijkheden om een scriptie te maken niet enkel tot deze onderwerpen beperkt.
Heb je een welbepaalde interesse (m.b.t. analyse) of wil je zelf een voorstel doen, kom dan gerust eens langs voor een gesprek.