Hoe EV laden of ontladen?

Wat is dumb charging ?

Ongecoördineerd laden

 • Start laadbeurt van zodra stekker EV is ingeplugd
 • Stop laadbeurt bij volgeladen batterij of manuele onderbreking

dumb_charging_principle.png

Voor- en nadelen

+ Eenvoudig, geen nood aan een controlesysteem.
+ Kleinere Investeringskost
- Laadproces is niet afgestemd op het ogenblikkelijk verbruik of PV-opbrengst
- Hogere energiekosten
- Piekbelasting op het distributienet
- Geen dynamische controle van de laadstroom
- Bidirectionele stroomzin niet mogelijk

Wat is smart charging ?

Optimalisatie van het laadproces tijdens de connectietijd van het elektrisch voertuig

 • Laadsessie uitstellen (verschuiving in tijd)
 • Variabele laadsnelheid (laadvermogen)
 • Het laadproces opsplitsen in deelladingen

smart_charging_principle.png

Voor- en nadelen

+ Dynamische controle van de laadstroom
+ Het laadproces wordt afgestemd op het ogenblikkelijk verbruik of PV-opbrengst
- Bidirectionele stroomzin niet mogelijk
- Investeren in controlesysteem

Toepassingen / vormen van ‘smart charging’ in functie van het doel:

 • Efficiënter gebruik van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie
 • Optimale benutting van de huidige infrastructuur
 • Inspelen op dynamische energieprijzen

Hierbij steeds rekening houden met de behoeften en eisen van de eindklant!

Wat is vehicle-to-grid?

Batterijen van een EV flexibel aanwenden in beide richtingen om:

 • overtollige geproduceerde energie tijdelijk op te slaan
 • de opgebouwde energiereserve aan te spreken in geval van nood (stroomtekort) of voor economische redenen

V2G_principle.png

Voor- en nadelen

+ Dynamische controle van de laad- en ontlaadstroom
+ Bidirectionele controle mogelijk
+ Meer flexibiliteitsmogelijkheden in vergelijking met ‘smart’ charging
- Hoge investeringskost
- Investeren in controlesysteem
- Specifieke laadinfrastructuur die een bidirectionele stroomzin mogelijk maakt
- Weinig Evs op de huidige markt die V2G-werking ondersteunen

Toepassingen / vormen van ‘V2G’ in functie van het doel

 • Efficiënter gebruik van lokaal geproduceerde hernieuwbare energie
 • Optimale benutting van de huidige infrastructuur
 • Inspelen op dynamische energieprijzen
 • Netondersteunende diensten aanleveren

Hierbij steeds rekening houden met de behoeften en eisen van de eindklant!

 

Terug naar overzicht

Dit project wordt medegefinancierd door het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid.

Vlaamseoverheid.jpg