ArbeidsMarktVraag gestuurde Energie Leergemeenschap

amv

Europa is zich bewust van de noodzaak aan beter opgeleide vakmensen inzake energie om het tekort weg te werken op de arbeidsmarkt. Interreg Nederland-België schreef er een project voor uit. Een groot consortium, krijgt drie jaar de tijd om het grensoverschrijdende arbeidsmarkt- en opleidingsproject ArbeidsMarktVraag gestuurde Energie Leergemeenschap (AMV ELC) uit te werken.

Het doel is om diverse opleidingen en praktische tools te ontwikkelen, waarmee bedrijven, onderwijsinstellingen en overheden worden ondersteund bij hun vraag naar herscholing of heroriëntatie. Het project richt zich specifiek op energieopslag, om ervoor te zorgen dat er goed opgeleide werknemers beschikbaar zijn.
Daarnaast leggen we een sterke basis door een overzicht te maken van beschikbare educatieve materialen. We ontwikkelen ook nieuwe tools voor een 'train-the-trainer' en faciliteren grensoverschrijdend onderwijs met behulp van experimentele opstellingen.

We begeleiden potentiële werknemers ook naar opleidingen die specifiek gericht zijn op de energiesector. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen met de benodigde vaardigheden worden opgeleid, verminderen we de kloof tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en bereiden we de grensregio voor op de energietransitie.

Website: https://energylearningcommunity.eu/

Linkedin: https://www.linkedin.com/company/amv-energy-learning-community/

Partners: Baandomein, Flux50, Green Energy Park, Katholieke Universiteit Leuven, Oanax, Schakel, Sterk in Samenwerking, SYNTRUM, Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Gent, Volta, The Future.

Dit Interreg Vlaanderen-Nederland project wordt gefinancierd door de Europese Unie. Met steun van Provincie Oost-Vlaanderen en VLAIO, Vlaams Agentschap voor Innoveren en Ondernemen.

logo interreg vlaanderen nederlandEuropa Vlag

 Vlaio logo    Oost-Vlaanderen