Power Quality en EMC

Lemcko specialiseert zich in onderzoek rond power quality, hoogfrequente power quality en EMC.

Het onderzoek rond hoogfrequente power quality (2 – 500 kHz) omvat:

  • Meetmethodes voor emissie en immuniteit tussen 2 en 500 kHz

  • Emissieproblemen door schakelharmonischen

  • Invloed op netcommunicatie (power line communication)

  • Meting van netimpedantie 2 – 500 kHz

  • Propagatie van 2 - 500 kHz signalen in het net

Het onderzoek rond EMC richt zich vnl op vermogenelektronische toepassingen:

  • Invloed van drives op EMC en lagerstromen

  • Invloed van kabels

  • Invloed van filters

  • Shielding van elektrische kasten

 

 Emission on LV-grid by PV-invertor 16kHz