Beroepsmogelijkheden

Je kan er niet om heen, onze kennismaatschappij kan niet draaien zonder informatici. In toenemende mate wordt alles en iedereen (ziekenhuizen, scholen, banken, bedrijven, …) met informatisering geconfronteerd.  Het is dus logisch dat er steeds meer informatici nodig zijn. De informaticabranche is voor onze maatschappij even belangrijk als landbouw, energie, transport en gezondheidszorg.  Zonder gaat het niet!

Concreet:

  • Vele jobs maar té weinig nieuwe afgestudeerden  in de computerwetenschappen.
  • Dit betekent dat tewerkstelling gegarandeerd is.
  • Alle afgestudeerden vinden een job binnen een maand na het afstuderen. Vele studenten hebben zelfs nog voor ze afstuderen al zicht op een job.
  • Volgens alumni biedt de opleiding burgerlijk ingenieur computerwetenschappen een ruime keuze aan tewerkstellingsmogelijkheden 

 

Burgelijk ingenieurs computerwetenschappen kunnen onder andere terecht in volgende sectoren:

Private sector

In veel sectoren verhuist het werk naar lageloonlanden, maar ondanks dit gegeven blijft er veel en boeiend werk voor computerwetenschappers in België. Profielen die doorgedreven specialisaties realiseren, met oplossingen en integraties op maat van de klant, zijn bijzonder in trek. Vooral de ICT Business Consultants en ICT Architects staan op nummer één van het verlanglijstje van de bedrijven, onmiddellijk gevolgd door Software Ontwikkeling, Project Management en Technical Support. Deze gespecialiseerde taken kunnen moeilijk overgeheveld worden naar andere regio’s vanwege hun lokaal karakter. Uit een studie van de Europese Unie blijkt trouwens dat men ook in de toekomst een tekort van 900.000 gekwalificeerde informatici verwacht in de EU. Ondanks alle negatieve berichtgeving over banenverlies zijn er in de VS nu meer informaticajobs dan in de topjaren rond de millenniumwisseling. 

De tijd van de asociale informaticanerd die getrouwd is met zijn computer en hele dagen zit te programmeren, is voorbij. Een deel van het routinematige werk verhuist naar lageloonlanden. Dat zorgt ervoor dat de overblijvende jobs eigenlijk interessanter worden. Meer dan ooit worden computerwetenschappers ingeschakeld in het leiden van projecten en bepalen ze mee de koers van het bedrijf.

 

Industriële onderzoekscentra

Verschillende Vlaamse bedrijven hebben hun productie al dan niet gedeeltelijk verhuisd naar landen met gunstiger loonkosten maar houden hun onderzoek en ontwikkeling hier in België. Afgestudeerden kunnen dan terecht in onderzoekscentra, waar nieuwe diensten en applicaties worden gecreëerd en getest. Ingenieurs computerwetenschappen kunnen hier een belangrijke rol spelen.

  • IMEC: onderzoekscentrum in nanotechnologie en nanoelektronica
  • VITO: Vlaamse instelling voor technologisch onderzoek
  • ...

 

Academisch onderzoek gedurende korte of lange tijd

Ongeveer 1/4 van de afgestudeerden blijven na hun studies aan de universiteit, meestal aan de UGent. De meesten van hen behalen een doctoraat in een viertal jaar en maken daarna de overstap naar een bedrijf. Vaak is dit een bedrijf waarmee ze tijdens hun onderzoekswerk contacten hebben gelegd. Slechts 10% blijft langere tijd aan de universiteit verbonden.

Meer informatie over doctoraten en doctoraatsopleidingen aan de UGent vind je op de website van de faculteit: info over doctoreren

Andere sectoren

Door het feit dat ingenieurs computerwetenschappen ook over een grondige algemene kennis beschikken, worden zij meer en meer ingezet in minder traditionele sectoren zoals: overheid, financiële instellingen, onderwijs,...