Plechtige opening van het Academiejaar 2017/2018 voor de opleiding Computerwetenschappen

Peter Hinssen van nexxworks gaf een inspirerende voordracht over zijn nieuw boek “The Day After Tomorrow”.  Of hoe we kunnen overleven in tijden van gigantisch snelle technologische vooruitgang.  

De wereld evolueert steeds sneller met grote gevolgen voor de organisaties van vandaag.  Om je stevig te verankeren voor de toekomst moet je werken als een innovator:  niet langer denken aan morgen, maar aan de dagen erna. Zij slagen erin om hele industrieën van richting te doen veranderen. De toekomst zal volgens Peter Hinssen specifieke  bedrijfsmodellen, organisatiemodellen, talenten, attitudes en de cultuur nodig hebben om als organisatie te overleven in tijden van radicale innovatie. Het spreekt voor zich dat zijn inzichten bijzonder relevant zijn voor de studenten en onderzoekers van onze it-opleidingen.

 Lezing Peter Hinssen bij de opening van het academiejaar 2017-2018

Peter Hinssen (https://www.linkedin.com/in/phinssen) studeerde af als burgerlijk ingenieur aan de UGent in 1993. Hij heeft sindsdien verschillende it-bedrijven opgericht en met succes verkocht. Hij is auteur van vier boeken en gastdocent aan o.m. MIT en de London Business School. Hij is één van de gekendste Vlaamse opiniemakers in het it-domein en een veelgevraagde en inspirerende spreker. Hij is lid van de adviesgroep van de opleiding computerwetenschappen.