1e master in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Inhoud

Deze pagina beschrijft het oude masterprogramma, klik hier voor meer informatie over het nieuwe programma (vanaf academiejaar 2014-2015).

Afstudeerrichtingen

Algemene vakken

Studieprogramma

Afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie 2011-2012
Afstudeerrichting: software engineering 2011-2012
Afstudeerrichting: ingebedde systemen 2011-2012

Uurrooster

Afstudeerrichting: informatie- en communicatietechnologie

Afstudeerrichting: software engineering

Afstudeerrichting: ingebedde systemen

Keuzevakken

De regels voor de keuzevakken zijn globaal van toepassing over de twee masterjaren heen. Dit betekent dat je in het tweede masterjaar zal moeten aantonen dat jouw keuze over de twee jaren heen formeel aan de voorwaarden voldoet. Het kan dus interesant zijn om nu ook al eens na te denken over jouw keuze in het laatste jaar. Bij de keuze zijn er twee mogelijke scenario's. Ofwel vult men de 18 studiepunten volledig vrije keuze compleet vrij in (keuzemogelijkheid 1), ofwel kiest men voor een coherent pakket vakken uit een lijst met bedrijfskundige of biomedische vakken (keuzemogelijkheid 2). In dit laatste geval komt de eis om 6 studiepunten maatschappelijke vakken te kiezen te vervallen. Samengevat voor het eerste masterjaar komt dit neer op:

 1. Keuzemogelijkheid 1: Minstens 12 studiepunten (maximum 15) samengesteld als volgt:
  • Uit de lijst keuzevakken van de gekozen optie (ICT, SE, SI): minstens 12 studiepunten over 1e en 2e masterjaar
  • Uit de facultaire lijst maatschappelijke vakken (MA): minstens 6 studiepunten over 1e en 2e masterjaar
  • Uit de programma's van de Universiteit Gent (UGent): de overige studiepunten.
 2. Keuzemogelijkheid 2: Minstens 12 studiepunten (maximum 15) samengesteld als volgt:
  • Uit de lijst keuzevakken van de gekozen optie (ICT, SE, SI): minstens 12 studiepunten over 1e en 2e masterjaar
  • Uit de facultaire lijst biomedische vakken (BIOM) of uit de facultaire lijst bedrijfskundige vakken (BK): minstens 24 studiepunten over 1e en 2e masterjaar.

De keuze moet begin oktober gekendgemaakt worden via Plato. Indien je twijfelt over de geschiktheid van een bepaald vak kan je op voorhand de voorzitter van de opleidingscommissie contacteren. Indien je een vak kiest van buiten de faculteit, moet er ook een expliciete toestemming van de lesgever zijn.

Vakken die niet in aanmerking komen zijn:

 • Vakken die men reeds gevolgd heeft, of in de toekomst nog zal moeten volgen
 • Vakken die overlappen met vakken die men reeds gevolgd heeft, of in de toekomst nog zal moeten volgen
 • Taalvakken uit het talencentrum

Evaluatietabellen

Evaluatietabel optie informatie- en communicatietechnologie

Evaluatietabel optie ingebedde systemen

Evaluatietabel optie software engineering

Evaluatietabel keuzevakken optie informatie- en communicatietechnologie

Evaluatietabel keuzevakken optie ingebedde systemen

Evaluatietabel keuzevakken optie software engineering

Evaluatietabel keuzevakken bedrijfskunde

Evaluatietabel keuzevakken biomedische ingenieurstechnieken

Evaluatietabel maatschappelijke keuzevakken