Tweede bachelorjaar

In het tweede bachelorjaar wordt de basisvorming van het eerste jaar verdergezet, maar dan met concrete toepassingen in de ingenieurswetenschappen. Op die manier kom je in contact met mechanica, thermodynamica, sterkteleer, elektronica, systeemtheorie, signaalverwerking. Deze vakken vormen samen de basisgereedschapskist van alle ingenieursdisciplines. Zij zijn ook nuttig voor de computerwetenschappen omdat ze je in staat stellen om te begrijpen hoe bv. een robot werkt en hoe hij kan aangestuurd worden, op welke manier signalen verwerkt worden, welke de wetmatigheden zijn waarmee je rekening moet houden bij het koelen van een processor. Deze vakken verruimen jouw horizon en laten je kennis maken met het brede domein van de ingenieurswetenschappen. Ze zullen ook jouw interesse aanwakkeren voor wetenschap en techniek in het algemeen.

In het tweede bachelorjaar zijn er een viertal vakken die specifiek te maken hebben met computerwetenschappen, namelijk elektrische schakelingen en netwerken, de basiscursus die je voorbereidt op het ontwerp van digitale hardware, programmeren waarin je kennis maakt met twee belangrijke programmeertalen: C en C++, algoritmen en datastructuren waarin je kennis maakt met geavanceerde datastructuren en waarin je leert redeneren over de complexiteit in tijd en ruimte van algoritmen, en tenslotte computerarchitectuur, waarin je kennis maakt met de basisprincipes van de hedendaagse computersystemen zoals programmeren in machinetaal, het aansturen van randapparaten en de microarchitectuur van een processor.

Naast de basisingenieursvorming, wordt ook de wiskundige vorming die een aanvang nam in het eerste bachelorjaar verdergezet, met name in de wiskundige analyse, in de discrete wiskunde en in de probabiliteit.

De projectlijn wordt verdergezet in ingenieursproject II waarin je een klein automatiseringsprobleem zal moeten oplossen met een combinatie hardware en software.