Evaluatietabel 2e bachelor Computerwetenschappen

 
Niet-periodegenbonden evaluaties -- Tweede Bachelor Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Academiejaar 2006-2007
Nr Naam Titularis Frequentie Tweedekans Ondervragingsvorm Weging
1721 Programmeren De Turck 3 gequoteerde practica (individueel) en 1 project (in groepen van twee studenten) Mogelijk in gewijzigde vorm beoordeling van practicumwerk Niet-periodegebonden evaluatie: beoordeling project en practica equivalent van 1,5 SP, dus 25% van de eindevaluatie. Tweede zittijd 100% examen.
3411 Computerarchitectuur De Bosschere Gespreid over de tweede helft van het semester. Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk Eerste zittijd 10% niet-periodegebonden evaluatie; tweede zittijd 100% examen. Afwezigheid op de niet-periodegebonden wordt vertaald in 0 voor dat onderdeel.
9031 Elektrische netwerken Burgelman