3e bachelor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen

Inhoud

In het derde bachelorjaar passeren de overige basisvakken van de computerwetenschappen de revue.

 

Eerste semester

In het eerste semester leer je in het vak Digitale elektronica zelf een klein digitaal ontwerp maken en na het volgen van deze cursus zou je in staat moeten zijn om zelf een eenvoudig uitbreidingskaartje voor je pc te ontwerpen. Dit vak bouwt verder op het vak Elektrische schakelingen en netwerken uit het tweede bachelorjaar.

In datzelfde semester volg je ook het vak Communicatietheorie waarin je de basisprincipes van de digitale communicatie bestudeert. Dit is het basisvak voor vervolgcursussen over telecommunicatie omdat alle moderne communicatie digitaal is.

In het domein van de systeemsoftware is er het vak Besturingssystemen waarin je leert op welke manier Windows en Linux intern werken en op welke manier je maximaal gebruik kunt maken van de mogelijkheden die ze bieden. In het kader hiervan zal je ook leren hoe je zelf kleine wijzigingen in de Linuxkern kunt aanbrengen. Dit vak bouwt verder op het vak Computerarchitectuur uit het tweede bachelorjaar.

In het vak Communicatienetwerken leer je op welke manier computers met elkaar communiceren. Je zal er onder andere het basisprotocol van de internetcommunicatie TCP/IP bestuderen. Je zal er leren wat de rol van een router, switch, hub is en in de praktische oefeningen kan je zelf de nodige configuraties uitvoeren. Zo kan je ook firewalls configureren, video en data met hoge kwaliteit over het internet versturen.

In het vak Databanken leer je grote hoeveelheden gegevens te structureren, op te slaan en toegankelijk te maken. Je zal er leren hoe je een databank moet opzetten en op welke manier je ze kan bevragen. Na het volgen van dit vak ben je goed vertrouwd met SQL, de meest gebruikte bevragingstaal voor relationele databanken.

 

Tweede semester

In het tweede semester volgt dan het vak Automatenleer met daarin onder andere de studie van toestandsautomaten en turingmachines, dit zijn de theoretische basismodellen van alle moderne computers. Daarnaast bestudeer je ook formele talen en petrinetten.

In het vak Multimediatechnieken leer je meer over het internet en het web, over de protocollen die er gebruikt worden, en op welke manier je zelf een geavanceerde website met dynamisch aangemaakte pagina’s en videomateriaal kan maken.

In het vak Softwareontwikkeling kom je meer te weten over geavanceerde concepten in programmeertalen (excepties, grafische userinterfaces, parallellisme) en leer je ook meer over de levenscyclus van een softwareproject (van eerste contact met de klant tot de oplevering en naderhand het onderhoud). Dit vak bouwt verder op het vak Programmeren uit het tweede bachelorjaar. 

In het vak Formele systeemmodellering voor software leer je hoe je een programma in wiskundige logica kan beschrijven en hoe je de correcte werking van een programma kan bewijzen, onder andere met geautomatiseerde bewijsvoeringsmethoden.

In hetzelfde semester krijg je ook de kans om de opgedane kennis in de praktijk om te zetten in de vorm van een Vakoverschrijdend project. In dit project zal je in groepjes van vier samen een praktische opdracht uitvoeren.

  • Specifiek voor de computerwetenschappen is dat je zelf een project mag voorstellen. Dit is een gedroomde gelegenheid om als groep een project te kunnen realiseren zoals je dit ook na het afstuderen in een werkomgeving zal moeten doen. Voorbeelden van projecten zijn: intelligente iPhone-applicaties om je te gidsen door een stad met bezienswaardigheden en interessante plaatsen (restaurants, musea, etc.), voetballende robots, augmented-reality-applicaties, etc.
  • Er is ook een belangrijke link tussen het Vakoverschrijdend project en het project Durf Ondernemen, hetgeen uniek is voor de opleiding Computerwetenschappen.

Studieprogramma