Evaluatietabel 3e bachelor Computerwetenschappen

Niet-periodegenbonden evaluaties -- Derde Bachelor Ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen
Academiejaar 2006-2007
Nr Naam Titularis Frequentie Tweedekans Ondervragingsvorm1 Weging
0862 Communicatienetwerken Demeester 4 practica in de weken 6 tot 11. Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk 25% niet-periodegebonden evaluatie, 75% periodegebonden evaluatie.
1211 Communicatietheorie Moeneclaey 1 verslag op einde semester Niet mogelijk beoordeling van groepswerk Eerste zittijd: groepswerk: 20%; examen: 80%. Tweede zittijd : de score van het groepswerk, behaald in de eerste zittijd, telt mee voor 20% van het totaal.
1601 Discrete systemen Wittevrongel        
1761 Softwareontwikkeling Dhoedt Project met vier evaluatiemomenten. Niet mogelijk beoordeling van oefeningen Weging: 40% project, 10% oefeningen en 50% examen. Examenscore bedraagt minstens 8/20.
1811 Databanken De Tré 1 practicum in te dienen tegen het einde van het semester Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk Eerste zittijd: Practicum: 10%; oefeningen: 45%; theorie: 45% Speciale voorwaarde: Als de student minder haalt dan 7/20 op oefeningen of theorie, dan geldt: Practicum: 10%; laagste score: 60%; hoogste score: 30% --- Tweede zittijd: oefeningen: 50%; theorie: 50% Speciale voorwaarde: Als de student minder haalt dan 7/20 op oefeningen of theorie, dan geldt: laagste score: 65%; hoogste score: 35%
1901 Besturingssystemen De Bosschere Gespreid over de tweede helft van het semester. Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk Eerste zittijd 10% niet-periodegebonden evaluatie; tweede zittijd 100% examen. Afwezigheid op de niet-periodegebonden wordt vertaald in 0 voor dat onderdeel.
1913 Multimediatechnieken Van de Walle 5 sets van opgaven (i.e. 5 inleidende lessen + bijbehorende practica/oefeningen) Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk Globaal examenresultaat = 50% score behaald voor niet-periodegebonden evaluatie + 50% score behaald voor periodegebonden evaluatie. Extra vereiste om te slagen: 7/20 behalen voor elk van de onderdelen (periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie).
3111 Digitale elektronica Van Campenhout Drie practica, met ondersteunende activiteiten, gespreid over het semester Niet mogelijk beoordeling van practicumwerk In de eerste zittijd telt het practicumwerk mee voor 50%; nochtans moet men om te slagen, zowel op het practicum als op het examen meer dan 8/20 halen. In de tweede zittijd telt enkel het examen.
9901 Vakoverschrijdend project Stroobandt   Mogelijk in gewijzigde vorm beoordeling van projectverslagen De presentaties tellen mee voor 3 punten op 20. De rest van de punten staan op het eindverslag, de planning, het groepswerk en de resultaten.