Master Computerwetenschappen

Studieprogramma en uurroosters

Het studieprogramma voor: Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen (Engelstalig)

De vaste vakken

Het masterprogramma bouwt verder op de fundamenten van het bachelorprogramma.

 • Parallelle computersystemen bouwt verder op het vak Computerarchitectuur. Waar het vak Computerarchitectuur eerder beschrijvend van aard was (hoe werkt een processor), wordt nu ingegaan op meer geavanceerde parallelle architecturen en op de resultaten van recent onderzoek.
 • Parallelle en gedistribueerde softwaresystemen bouwt verder op de vakken Softwareontwikkeling en Besturingssystemen. Het vak gaat dieper in op software die op parallelle en genetwerkte computersystemen kan uitgevoerd worden.
 • Ontwerp van multimediatoepassingen bouwt verder op het vak Multimediatechnieken. Het gaat meer bepaald dieper in op geavanceerde coderingen, en op de implementatie van multimediale toepassingen.
 • Mobiele en breedbandtoegangsnetwerken bouwt verder op het vak Communicatienetwerken. In dit vak wordt dieper ingegaan op de eigenschappen en toepassingen van recente netwerktechnologieën.
 • Wachtlijnanalyse en simulatie bouwt verder op het vak Waarschijnlijkheidsrekening en statistiek. Het is een wiskundig verdiepend vak dat het gedrag van discrete systemen bestudeert.
 • Informatietheorie brengt fundamentele kennis en inzichten aan over broncodering en kanaalcodering. Je leert er ook over foutdetecterende en foutcorrigerende codes.
 • Machinaal leren gaat over de toepassing van verschillende klassen van automatische leeralgoritmes in de ingenieurstoepassingen.
 • Informatiebeveiliging gaat over de wiskundige basis, de toepassingen en de juridische aspecten van beveiligingstechnieken voor computersystemen. 

Keuzevakken: major, minor of vrij

De opleiding bevat een pakket van 36 studiepunten aan keuzeruimte die je zelf kan invullen met vakken uit het aanbod van de Universiteit Gent. De enige voorwaarde is dat je voor minstens 18 studiepunten verdiepende computerwetenschappenvakken kiest en daarnaast nog voor 6 studiepunten aan maatschappelijke vakken uit de facultaire lijst met keuzevakken. Deze lijst bevat een ruim aanbod van vakken waaronder een zomerstage (zie verder).

In het kader van de keuzevakken kan je desgewenst ook kiezen voor het volgen van een zogenaamde minor. Een minor is een coherent pakket van 18 studiepunten van vakken in het domein van de Bedrijfskunde of Biosystemen. Bij het opnemen van een minor vervalt de eis om 6 studiepunten maatschappelijke keuzevakken te kiezen.

Studenten met een speciaal programma (zoals industrieel ingenieurs die verder studeren) kunnen eventueel nog bijkomende voorwaarden opgelegd krijgen in verband met de invulling van de keuzevakken.

Net zoals bij GIT-programma’s (geïndividualiseerd traject) moeten de keuzevakken in het begin van het academiejaar vastgelegd worden. 

 

MAJOR ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE - MAJOR EMBEDDED SYSTEMS

Vanaf academiejaar 2019-2020 kan je ook kiezen voor een major ofwel in artificiële intelligentie (AI) ofwel in embedded systems (ES). In dit geval kies je voor minstens 21 studiepunten aan verdiepende vakken over één specialisatie (AI of ES) en wordt deze keuze ook erkend op je diplomasupplement. De keuze voor een major is geen verplichting, wel een mogelijkheid om een coherent pakket in een bepaalde specialisatie te kiezen. 

Aan de bovenstaande regels dient voldaan te zijn op het einde van de masteropleiding. De keuze in het eerste jaar is dus nagenoeg volledig vrij. De regels worden pas in het tweede jaar grondig gecontroleerd, rekening houdend met de keuze in het eerste jaar. Het betekent ook dat je de rubriek waarin je een keuzevak kiest in het tweede jaar nog kan veranderen (zo kan een gekozen minorvak van het eerste jaar dienst doen als vrij te kiezen vak als je in het tweede jaar zou beslissen de minor niet af te werken). 

 HET ONTWERP PROJECT

Het ontwerpproject is een zogenaamd technopreneurial vak in de masteropleiding computerwetenschappen. Dit betekent dat je in dit vak een product of een dienst zal ontwerpen rekening houdend met alle randvoorwaarden zoals die van toepassing zijn bij de commerciële ontwikkeling van een project.

Concreet zal je rekening moeten houden met de verwachtingen van een klant of van de markt, zal je een ontwerp moeten maken en dit ontwerp toetsen aan de verwachtingen van die klant. Verder zal je dit ontwerp ook moet realiseren in het tweede semester, en het naar het einde van het eerste masterjaar ook moeten demonstreren.

De studenten worden gestimuleerd om hun eigen projecten te realiseren, en om simultaan met de ontwikkeling van het prototype een businessplanvak te volgen waarin ze dan samen met studenten uit een economische richting een businessmodel en businessplan opstellen voor het product of voor de dienst die ze aan het ontwikkelen zijn. Elk jaar zijn er studenten die na het volgen van het ontwerpproject hun eigen onderneming opstarten om hun product of dienst te commercialiseren.  

HET ONDERZOEKSPROJECT

Naast de meer zakelijke competenties zoals ze aan bod komen in het ontwerpproject, hecht de opleiding ook veel belang aan de ontwikkeling van je onderzoekscompetenties. In het onderzoeksproject zal je onder begeleiding van ervaren onderzoekers een aantal onderzoekscompetenties verwerven. Deze competenties zijn onder andere:

 • Het uitvoeren van een grondige literatuurstudie, met inbegrip van het leren gebruiken van wetenschappelijke bibliotheken en van patentbibliotheken. 
 • Het maken van een overzicht van de state-of-the-art 
 • Het kritisch analyseren van de bestudeerde onderzoeksresultaten 
 • Het schrijven van een wetenschappelijke verhandeling 
 • Het constructief kritiek geven op het werk van collega’s

 

Al deze competenties zijn een voorbereiding op de grootste onderzoeksopdracht van de opleiding: de masterproef.