Master Computerwetenschappen

Studieprogramma en uurroosters

Het studieprogramma voor: Master of Science in de ingenieurswetenschappen: Computerwetenschappen (Nederlandstalig)

 

Keuzevakken

De regels voor de keuzevakken zijn globaal van toepassing over de twee masterjaren heen. Dit betekent dat je in het tweede masterjaar zal moeten aantonen dat jouw keuze over de twee jaren heen formeel aan de voorwaarden voldoet. Het kan dus interesant zijn om nu ook al eens na te denken over jouw keuze in het laatste jaar. Bij de keuze zijn er twee mogelijke scenario's. Ofwel vult men de 18 studiepunten volledig vrije keuze compleet vrij in (keuzemogelijkheid 1), ofwel kiest men voor een coherent pakket vakken uit een lijst met bedrijfskundige of biomedische vakken (keuzemogelijkheid 2). In dit laatste geval komt de eis om 6 studiepunten maatschappelijke vakken te kiezen te vervallen.

De keuze moet begin oktober gekendgemaakt worden via Plato. Indien je twijfelt over de geschiktheid van een bepaald vak kan je op voorhand de voorzitter van de opleidingscommissie contacteren. Indien je een vak kiest van buiten de faculteit, moet er ook een expliciete toestemming van de lesgever zijn.

Vakken die niet in aanmerking komen zijn:

  • Vakken die men reeds gevolgd heeft, of in de toekomst nog zal moeten volgen
  • Vakken die overlappen met vakken die men reeds gevolgd heeft, of in de toekomst nog zal moeten volgen
  • Taalvakken uit het talencentrum