Zomerstage

Een zomerstage biedt je de mogelijkheid om in de zomervakantie gedurende enkele weken een opdracht uit te voeren in een bedrijf en op die manier de aangeleerde leerstof toe te passen in de praktijk. Het geeft je ook de kans om tegelijk al eens te proeven van de bedrijfssfeer en het draagt ook in belangrijke mate bij tot je persoonlijke ontwikkeling. 

 

Een stage voer je in de regel uit in de zomervakantie tussen het eerste en het tweede masterjaar, maar je kan ze ook al uitvoeren in de zomer voor de aanvang van het eerste masterjaar op voorwaarde dat je dan ingeschreven bent als UGent-student. Een stage is steeds praktijk- en ervaringsgericht, m.a.w. de nadruk ligt op de praktische uitwerking van een opdracht en op het opdoen van bedrijfservaring, hetgeen zeer nuttig is bij de initiële carrièrekeuze als ingenieur na de tweede master.

Een stage van minstens 4 weken kan je laten meetellen als keuzevak van 3 studiepunten, een stage van minstens 6 weken kan je laten meetellen als keuzevak van 6 studiepunten. Je kan ook 2 stages van 3 studiepunten combineren.

Om een stage te laten meetellen dien je vooraf een stagepromotor te zoeken onder de lesgevers van de Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur. De stagepromotor zal dan nagaan of de stage van voldoende hoog niveau is en voldoende nuttig is. Na afloop van de stage beslist de promotor in overleg met jou of de stage al dan niet in aanmerking komt als keuzevak. Indien dat zo is, zal je vervolgens een stageverslag maken, hetgeen samen met de beoordeling van de stagebegeleider zal gebruikt worden bij de vaststelling van de score voor het keuzevak Stage.

Een stage vormt een meerwaarde in je opleiding. Het laat je toe om je kennis in de praktijk toe te passen en om van binnenuit kennis te maken met de werking van een bedrijf. Misschien ga je na je afstuderen wel aan de slag in het bedrijf. Als aanvulling op of vervanging van een Erasmusverblijf kan je ook kiezen om een internationale zomerstage uit te voeren. Dit laat je toe om een aantal interculturele competenties en internationale ervaringen te verwerven tijdens je opleidingstraject. Een internationale zomerstage duurt ook typisch 6 tot 8 weken. 

 

Meer informatie

 

Daarnaast kan je met IAESTE op internationale stage tijdens de zomervakantie of nadat je afgestudeerd bent. Portugal, Brazilië, Australië of Japan, het behoort allemaal tot de mogelijkheden!