RIS Digitalisering


Informatie voor deelnemers


Titel van de studie:  Bevraging Digitalisering

Departement:
Vakgroep Marketing, Innovatie en Organisatie
Universiteit Gent

Naam en contactgegevens van de leidinggevende onderzoeker:
Prof. dr. Petra Andries
bevraging-digitalisering@ugent.be

Wij nodigen u uit om deel te nemen aan een onderzoeksproject. Vooraleer u hierop ingaat, is het belangrijk dat u begrijpt waarom wij dit onderzoek uitvoeren en wat uw deelname inhoudt. Gelieve de tijd de nemen om volgende informatie door te nemen en met anderen te bespreken indien u dit wenst. Aarzel niet ons te contacteren als er iets niet duidelijk is of als u meer informatie wenst te ontvangen.

1. Wat is de bedoeling van het onderzoek?

De Bevraging Digitalisering heeft als doel om specifieke aspecten van Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) bij Vlaamse bedrijven in kaart te brengen, in het bijzonder (1) het gebruik van deze technologieën, (2) de struikelblokken en/of barrières die bedrijven hierbij ondervinden, en (3) de eventuele impact ervan. Vorig jaar werd door ons een eerste nulmeting ter beschikking gesteld van de Vlaamse overheid. De meting van dit jaar zal toelaten om de impact van het Vlaamse overheidsbeleid betreffende Artificiële Intelligentie en Cybersecurity in kaart te brengen.
Ook indien uw onderneming geen gebruik maakt van, of geen belang hecht aan Artificiële Intelligentie of Cybersecuritytechnologieën, is uw antwoord van groot belang. Enkel zo kan de Vlaamse overheid zich immers een correct beeld vormen van de gehele economie in Vlaanderen, en haar beleid afstemmen op de specifieke noden van verschillende types ondernemingen.

2. Waarom werd u uitgenodigd voor dit onderzoek?


Voor dit onderzoek selecteerden wij Vlaamse ondernemingen van verschillende grootteklassen, uit verschillende sectoren van de economie. Uw contactgegevens werden door ons verkregen uit de Kruispuntbank van Ondernemingen, uit Belfirst, via onderzoek op het internet en via mailing.

3. Wie organiseert en financiert dit onderzoek?


 Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de Universiteit Gent en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid.

4. Is deelname verplicht?


Deelname is niet verplicht. Toch hopen wij dat u zal meewerken aan onze bevraging, aangezien uw antwoorden een belangrijke impact kunnen hebben op het overheidsbeleid in Vlaanderen. Ook indien uw onderneming geen gebruik maakt van Artificiële Intelligentie of Cybersecuritytechnologieën, is uw antwoord van groot belang. Enkel zo kan de Vlaamse overheid zich immers een correct beeld vormen van de gehele economie in Vlaanderen, en haar beleid afstemmen op de specifieke noden van verschillende types ondernemingen.
U kunt uw deelname op gelijk welk moment stopzetten.

5. Wat houdt uw deelname in?


U wordt gevraagd een online vragenlijst in te vullen. Dit zal tussen de 7 en 15 minuten van uw tijd in beslag nemen, afhankelijk van uw antwoorden. U ontvangt een gepersonaliseerde link om in te loggen. Deze aanpak heeft als voordeel dat uw antwoorden tussentijds geregistreerd worden. U kunt dus het invullen van de vragenlijst op gelijk welk moment stopzetten en later terug verderzetten zonder dat uw antwoorden verloren gaan. Ook kunt u de link doorsturen aan collega’s zodat zij de bevraging kunnen bekijken en uw antwoorden eventueel verder kunnen aanvullen.

6. Wordt uw deelname vertrouwelijk behandeld?


Uw privacy is zeer belangrijk voor ons. Alle informatie die wij over u verzamelen in dit project wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat u op geen enkele manier zal kunnen geïdentificeerd worden in rapporten of publicaties. Wij publiceren immers enkel geaggregeerde resultaten.
Indien collega-onderzoekers of studenten worden ingeschakeld bij het onderzoek, dan dienen zij een vertrouwelijkheidsovereenkomst te ondertekenen. Zo is uw privacy gewaarborgd.
U kunt ons ook contacteren voor inzage in en rechtzetting van uw gegevens.

7. Wat zal er gebeuren met de verzamelde informatie en de resultaten van de studie?


De resultaten van deze studie zullen enerzijds resulteren in een rapport voor de Vlaamse Overheid (Departement EWI) rond artificiële intelligentie en cybersecurity bij Vlaamse ondernemingen. U kunt in de bevraging ook aangeven of u het finale rapport wil ontvangen.
Anderzijds zullen wij de data analyseren en verwerken in wetenschappelijke publicaties rond artificiële intelligentie, cybersecurity en aanverwante onderwerpen.
Zowel het rapport als de wetenschappelijke publicaties zullen verschijnen op de website van het Centre for Entrepreneurship Research (https://www.ugent.be/eb/mio/cer/en) van de Universiteit Gent.
De informatie die wij over u verzamelen, zal bijgehouden worden tot 10 jaar na het verschijnen van de laatste wetenschappelijke publicatie. Daarna worden de gegevens vernietigd.

8. Geïnformeerde toestemming


Door deel te nemen aan onze bevraging gaat u ermee akkoord dat de informatie die wij over u verzamelen, wordt gebruikt voor het onderzoek zoals beschreven in dit document.

9. Contact voor verdere informatie of eventuele klachten.


Voor meer informatie of bij eventuele klachten kunt u contact met ons opnemen via bevraging-digitalisering@ugent.be

Bedankt om deze informatie door te nemen, en om deelname aan onze studie te overwegen.