Paul Gemmel neemt de fakkel over van Patrick Van Kenhove als FEB-decaan

(18-10-2023) Op 1 oktober 2023 gaf Prof. Patrick Van Kenhove met veel vertrouwen de fakkel door aan Prof. Paul Gemmel als FEB-decaan.

Paul Gemmel Paul Gemmel studeerde in 1988 af als licentiaat in de economische wetenschappen (bedrijfseconomische richting) aan onze faculteit. Daarna promoveerde hij in 1995 als Doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Hij is sindsdien professor gespecialiseerd in dienstenmanagement, meer specifiek in de sector van de gezondheidzorg.

Paul Gemmel: “De faculteit Economie en Bedrijfskunde is een dienstverlenende organisatie waarin heel veel mensen participeren, zowel studenten als medewerkers. Het is dan ook belangrijk om in de komende jaren een omgeving te creëren waarin het welzijn van personeel en studenten centraal staat. In die context geloof ik dat het als faculteit belangrijk is om strategische keuzes te maken binnen het kader van de UGent. Dit betekent prioriteiten durven stellen in wat we doen en wat we niet doen. Bovendien moeten we als faculteit voldoende financiële middelen genereren om kwaliteitsvol werk te blijven leveren in onze kerntaken, namelijk onderwijs en onderzoek. Dit betekent ook dat we meer toenadering moeten zoeken tot partners in het bedrijfsleven en de overheid en dit op nationaal en internationaal niveau. We hebben als faculteit maatschappelijk heel veel te bieden voor deze partners, maar we maken het onvoldoende kenbaar. In termen van welzijn is het ook belangrijk dat we zowel op korte als lange termijn een goede fysieke werkomgeving creëren (bureauruimte, sociale ruimte, leszalen enz.). Tenslotte wil ik in het bijzonder Patrick bedanken voor het inspirerend voorbeeld als decaan. Met zijn vooruitziende blik heeft hij reeds heel wat zaadjes geplant die we nu verder zullen laten bloeien.”

Patrick Van Kenhove: "Ik ken Paul al jaren als een zeer capabel, rationeel en pragmatisch persoon en ik weet dat de faculteit bij hem in goede handen is. Ik zal mijn faculteit altijd een warm hart toedragen en wellicht zullen ze me hier nog regelmatig zien verschijnen. Ik kan met trots terugblikken op mooie herinneringen en niet-evidente verwezenlijkingen die achteraf meer dan de moeite waard bleken. Veel van deze mijlpalen waren onmogelijk zonder de inzet van alle FEB-personeelsleden. Ik wens de kersvers FEB-decaan Paul Gemmel veel succes met zijn opdracht in de volgende jaren."