Getuigenissen

Stagiair Bob Mertens & stagementor Cathy Berx, Provincie Antwerpen

Stagiair Lidia Chuitiva 

Geert Thorrez, IWT

Momenteel loopt Gaël stage binnen het IWT : er worden competentieprofielen opgemaakt voor de grote groep van secretariaatsmedewerkers. De resultaten van deze oefening zullen worden gebruikt in ons huidig project met betrekking tot strategie en structuur waarbij we ernaar streven om de juiste persoon op de juiste plaats te zetten. Bij deze wil ik alvast meegeven dat ik zeer tevreden ben over de geleverde prestaties en over de tussentijdse resultaten. Er wordt gewerkt met interviews bij alle betrokkenen en de feedback die ik krijg van de deelnemers is positief.
De updates met tussentijdse resultaten die ik van Gaël krijg zijn alvast veelbelovend.

Frederik De Ridder, FOD Mobiliteit en Vervoer

we zijn intussen op het einde van de 4e week en de stage van Marie verloopt zeer goed. Marie neemt veel initiatief, heeft al tal van gesprekken achter de rug, aarzelt niet om kritische vragen te komen stellen,... Ik heb ondertussen al mijn bemerkingen/suggesties overgemaakt op een 1e versie van haar rapport en ze zou tegen vandaag/begin volgende week een nieuwe versie overmaken met de TO-BE situatie in verwerkt.

Christophe Geernaert, Commissaris Politiezone Maldegem

Met betrekking tot het zonaal veiligheidsplan heeft hij het geluk gehad de zonale veiligheidsraad te kunnen bijwonen waarin de nieuwe prioriteiten bepaald werden. Hij heeft het volledige verslag van deze bijeenkomst voor zijn rekening genomen.
Zijn grootste uitdaging in zijn stage is het uitwerken van een jaarverslag "new style". Het moet gezegd, Laurent komt met nieuwe uitdagende ideeën naar voor en is deze nu volledig aan het uitwerken op maat van onze zone.
Laurent is dus sterk bezig en dit wilde ik toch even melden !

Gunther Landuyt, Kabinet Joke Schauvliege, minister Leefmilieu, N & C.

De samenwerking met Mathias verloopt vlot. Mathias is een gemotiveerde student, neemt initiatief en werkt met enthousiasme aan de reguleringsimpactanalyse voor de bioscopen en een reeks individuele dossiers. Hij is vlot en aangenaam, bouwt een goede werkrelatie op, heeft respect en waardering voor anderen. Hij komt op voor zijn eigen mening en denkt kritisch na. Mathias werkt zo veel als mogelijk autonoom. Voor een aantal technische aspecten (o.m. inzake geluid) werd hem wel wat assistentie verleend. Dit is evenwel volledig normaal, want het technische luik van geluid maakt geen deel uit van zijn opleiding. Kort samengevat zijn wij zeer tevreden over de prestatie van de stagiair.