De opleiding bestuurskunde en publiek management

“Bestuurskunde en Publiek Management” beoogt het vakkundig besturen, beheren of managen van processen en organisaties of instellingen uit de ruime publieke sector. Deze omvat de overheid in de enge zin van het woord, maar ook de ruim gediversifieerde non-profit sector behoort tot het studieobject van de opleiding.

De stage is bewust gepland aan het einde van het derde bachelorjaar, nadat de reguliere vakken zijn afgerond. Op dat ogenblik kunnen de studenten voldoende tijd vrijmaken om op een geconcentreerde manier hun stage voor te bereiden, uit te voeren en daarover te rapporteren.

Dat het afstudeerproject het grootste opleidingsonderdeel vormt in het laatste bachelorjaar (12 van de 60 studiepunten), weerspiegelt het cruciale belang ervan bij het behalen van het academisch diploma van bachelor in de Bestuurskunde en het Publiek Management.

Indien u meer wenst te weten te komen over de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management dan kan u terecht bij ons opleidingsaanbod.