Wat zijn de voorwaarden?

  1. Voorbereiding: u stelt een relevante bestuurskundige opdracht voor, u overlegt met een docent of onderzoeker van Universiteit Gent over de verdere precisering van deze opdracht, en op basis van een gesprek met kandiderende studenten beoordeelt u hun geschiktheid om deze opdracht uit te voeren.
  2. Uitvoering: u biedt aan de stagiair de nodige middelen en begeleiding tijdens de stageperiode om de opdracht goed uit te voeren; de hieraan verbonden kosten zijn ten uwen laste.
  3. Afsluiting: u evalueert de stage en neemt deel aan een afrondend gesprek met de student en zijn begeleider.

Er worden geen vergoedingen betaald voor de prestaties van de student. Een vergoeding voor maaltijden of verplaatsingen kan daarentegen wel.