Wat zijn de voorwaarden?

  1. Voorbereiding: u geeft uiterlijk op 25 september via deze link aan of u één of maximum twee stagiairs wenst te begeleiden. Indien u een stage wenst aan te bieden, wordt uw organisatie opgenomen in een lijst die wordt voorgelegd aan de studenten. Zij solliciteren in oktober via mail bij maximum 3 stageorganisaties van hun voorkeur. U bepaalt of u de kandidaat uitnodigt voor een gesprek. Tijdens dit gesprek stelt u de kandidaat een relevante bestuurskundige opdracht voor. Indien u de student een stage aanbiedt, zal de student deze voorlopige stageopdrachtomschrijving uiterlijk op 15 november indienen bij UGent ter goedkeuring. U overlegt in december de UGent-begeleider van de student over de verdere precisering van deze opdracht.
  2. Uitvoering: u biedt aan de stagiair de nodige middelen en begeleiding tijdens de stageperiode om de opdracht goed uit te voeren; de hieraan verbonden kosten zijn te uwen laste.
  3. Afsluiting: u evalueert de stage op basis van een criterialijst en neemt deel aan een afrondend online feedbackgesprek met de student en zijn UGent-begeleider (30 minuten).

Er worden geen vergoedingen betaald voor de prestaties van de student. Een vergoeding voor maaltijden of verplaatsingen kan daarentegen wel.