Wat wint uw organisatie bij een stage?

Tijdens zijn stage onderzoekt de student een reële problematiek of een concrete vraag van een publieke organisatie of een social profit organisatie. De opdracht heeft betrekking op de organisatie zelf of op het beleidsdomein waarin de organisatie actief is.

De vraag of het probleem wordt door de stageorganisatie zelf voorgesteld. In samenspraak met docenten en onderzoekers van de opleiding Bestuurskunde en Publiek Management wordt de vraag verder uitgewerkt tot een volwaardige opdracht en in een contract met de stageorganisatie vastgelegd.

Er wordt gezocht naar een match tussen de inhoud van de stageopdracht en het individuele studietraject van de student. De stageorganisatie krijgt de gelegenheid om geïnteresseerde kandidaat-stagiairs te interviewen, en kan haar voorkeur te kennen geven aan de kandidaat met het profiel dat het best overeenstemt met haar wensen.

In de uitvoering van zijn stageopdracht wordt de student inhoudelijk begeleid, enerzijds door een stagebegeleider binnen de organisatie en anderzijds door een docent of onderzoeker binnen de opleiding. Op die manier kan de stage van de student een daadwerkelijke positieve bijdrage betekenen aan de werking van uw organisatie.