Stage Handelswetenschappen

Stagecoördinatie handelswetenschappen

Tine De Decker - tine.dedecker@ugent.be - 09/264.33.72
Bram Van de Velde - bram.vandeVelde@ugent.be - 09/264.34.57
Evert Teerlinck - evert.teerlinck@ugent.be - 09/264.33.52

campus Tweekerken
gebouw Hoveniersberg
bureau 100.005
Tweekerkenstraat 2, 9000 Gent