Feedback aan de FEB

De FEB streeft naar een stimulerende, open, wederkerige en constructieve feedbackcultuur, waarbij zowel leidinggevenden als medewerkers zich veilig en aanvaard voelen om feedback te geven, ontvangen en zoeken.

Hoe komt het dat het zo moeilijk is om feedback te geven? Waarom vinden we het niet evident om om te gaan met feedback? Waarom reageren we soms wat vreemd of defensief?

FEB feedback-vormingen

De FEB organiseert feedback-vormingen, deze bieden een klare kijk op feedback geven, vragen en ontvangen. Verwacht je aan een interactieve workshop met praktische tools waarmee je concreet aan de slag kan. 

In deze opleiding werken we ervaringsgericht, ondersteund met evidence-based theoretische inzichten en praktische scenario’s. Deze oefenen we in aan de hand van eigen cases uit jouw werkcontext gegrepen en peer coaching (oefenen met collega's). Na de vorming zet je samen met een buddy je inzichten om in de praktijk.

 

Registratie feedback-vormingen: https://webappsx.ugent.be/eventManager/events/febfeedbackvorming

Vragen of inschrijven voor de wachtlijst? Mail naar febfeedback@ugent.be 

Tips & tricks

  • Tip 1: Vind je het eng om een leidinggevende feedback te vragen? Begin dan eerst bij een bevriende collega. Zo bouw je vertrouwen op.
  • Tip 2: Feedback is nodig om te groeien en dient vaak om de ander of jezelf vooruit te helpen. Zie het dus niet als iets bedreigend, maar als een kans om te leren.
  • Tip 3: Als leidinggevende speel je een voorbeeldrol. Vraag regelmatig feedback aan je medewerkers. Dit zal hen aanmoedigen om zelf tijdig feedback te zoeken.
  • Tip 4: Je leidinggevende is niet de enige bron van feedback. Zoek ook feedback bij collega’s, studenten of externen. Op bepaalde taken of processen zullen zij zelfs een beter zicht hebben.
  • Tip 5: Richt je bij feedback vooral op leermogelijkheden en de toekomst, niet op het verleden. De feed forward techniek is hier een mooi voorbeeld van.

Getuigenissen

Decaan Patrick Van Kenhove over feedback:

“Zowel positieve als negatieve feedback moet kort op de bal spelen. Ik geloof meer in oplossingsgericht denken i.p.v. probleemdenken. Daarom mag feedback niet te veel over problemen gaan. Ik ben voorstander van het ‘appreciative inquiry’ idee, of zoals Peter Drucker het uitdrukte: “The task of leadership is to create an alignment of strengths …making a system’s weaknesses irrelevant.”

Als marktonderzoeker vraag je steeds feedback, daarom is het voor mij een natuurlijke reflex geworden. Hoe vaker je spontaan feedback vraagt, hoe minder mensen zullen aarzelen om die te geven. 

Feedback schrikt vaak af omdat het vaak na de feiten komt, dikwijls over negatieve zaken gaat, bedreigend overkomt en te formeel gebeurt.

Een tip die ik kan geven aan FEB-medewerkers en -leidinggevenden: wacht niet tot formele evaluatiemomenten om feedback te geven en denk vanuit het ‘appreciative inquiry’-idee bij het geven, vragen en krijgen van feedback.”

 

Prof. Koen Schoors over feedback:

“Kunnen omgaan met feedback is de belangrijkste competentie in een academische omgeving, en met name voor onderzoekers. Het is de kern van peer review, dus je moet er echt leren mee omgaan, anders ga je eraan kapot.

Zelf heb ik geen problemen met feedback geven. Ik zeg zo vriendelijk en duidelijk mogelijk wat ik goed vind en wat er volgens mij voor verbetering vatbaar is.

Ik heb er ook geen moeite mee om feedback te vragen of ontvangen. Iedereen mag van mij altijd rechtuit zeggen wat ze denken. Dikwijls leidt het tot praktische verbetering.

Waarom feedback vaak afschrikt? Mensen verwarren feedback over hun werk dikwijls met feedback over hun persoon(lijkheid). Aan de universiteit zijn er erg veel mensen met intrinsieke motivatie. Zij identificeren zich sterk met hun werk. Daarom hebben ze soms de neiging feedback te persoonlijk te nemen, zelfs als die helemaal niet zo bedoeld is.

De meest waardevolle tip die ik medewerkers én leidinggevenden kan geven rond feedback: als je feedback krijgt, draai dan eerst je tong tien keer om en slaap er eens over. Pas dan kan je, met de nodige afstand, zien wat je met die feedback kan doen en wat je er kan uithalen voor jezelf.”

 

Leidinggevende Silvia Van der Biest over feedback:

“Het geven van feedback is belangrijk in élke werkcontext, dus ook in een universitaire. Enkel door het geven/ontvangen van feedback kan een medewerker zich volop ontwikkelen.

Zelf heb ik geen moeite om feedback te geven aan medewerkers, al speelt ervaring daarin een cruciale rol. Geef de feedback op maat van de medewerker, want elk individu vraagt een andere aanpak, zowel op het vlak van persoonlijkheid als naar taakinhoud toe.

In elk feedbackgesprek met een medewerker vraag ik naar feedback over mijn presteren als leidinggevende. Wanneer  er punten aangehaald worden, probeer ik daar rekening mee te houden. Mijn eigen leidinggevende vraag ik ook om feedback, en dat zowel binnen de verplichte gesprekken als daarbuiten.

Feedback kan positief, maar ook negatief zijn. Dat laatste doet medewerkers aarzelen om feedback te durven vragen.

Twee tips die ik kan meegeven vanuit mijn ervaring:
1/Heb je het gevoel dat er nood is aan feedback als leidinggevende of medewerker, wacht dan niet tot een officieel moment, maar vraag het meteen. Probeer het ook in te bouwen in de dagelijkse werking.

2/Neem er de tijd voor: Als leidinggevende is het nodig de volle aandacht te geven aan een medewerker bij feedback. Dus niet snel tussen twee vergaderingen in, maar wanneer er tijd is. Bij voorkeur geef je de feedback zonder telefoon of mail in de buurt. Durf dat als medewerker ook te vragen wanneer je feedback vraagt.”

 

Zelf aan de slag?