Onderzoeksplatform UGent-Vlerick

Om gezamenlijke onderzoeksprojecten van teams docenten en onderzoekers van Vlerick Leuven Gent Management School en haar partner universiteit, de Universiteit Gent te bevorderen, werd een gezamenlijk onderzoeksplatform opgericht. Het is een open netwerk platform dat docenten en onderzoekers van beide instellingen dichter bij elkaar brengt, dat de uitwisseling van informatie en kennis faciliteert, en dat gemakkelijke toegang biedt tot de onderzoeksfaciliteiten van de partnerinstelling. Het onderzoeksplatform van Vlerick Leuven Gent Management School en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde aan de Universiteit Gent is officieel gelanceerd in april 2011.

Docenten en onderzoekers van Vlerick Leuven Gent Management School en de Universiteit Gent kunnen lid worden van dit gemeenschappelijk onderzoeksplatform als "geaffilieerde onderzoekers"...