Educatieve master in economie

Lerarenopleiding economieWil je jongeren begeleiden bij het ontwikkelen van hun economische en bedrijfseconomische kennis? Wil je jongeren uit de tweede en derde graad in het secundair onderwijs vaardigheden en attitudes bijbrengen? Wens je een beroep waar je hét verschil kan maken? Dan voldoet een loopbaan in het onderwijs aan je verwachtingen. We hebben goede leerkrachten economie nodig!

De UGent en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde zetten zich in voor jouw opleiding tot leerkracht economie. In de educatieve master worden je de noodzakelijke technieken aangeleerd om jongeren en volwassen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.

Bekijk de presentatie over de educatieve master in economie.

Verkorte educatieve master in economie

Geïntegreerde educatieve master in economie

Programma

Sinds academiejaar 2019-2020 is op Vlaams niveau de specifieke lerarenopleiding hervormd tot een educatieve master met een sterke wetenschappelijke onderbouw en waarbij je zowel expert wordt in jouw gekozen domein als in het leraarschap. Nu kan je in de educatieve master instromen na jouw derde jaar bachelor Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen. Voorheen kon dit pas na (of tijdens) een masteropleiding. De educatieve masteropleiding omvat 90 studiepunten en wordt voorafgegaan door een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten.

Voorbereidingsprogramma

Heb je interesse in het leraarschap, dan kan je het voorbereidingsprogramma (15 studiepunten) opnemen in jouw bacheloropleiding. Hiervoor werd een traject 'onderwijs' ontwikkeld binnen het curriculum van de opleidingen Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen.

Programma (15 studiepunten):

We noemen dit het voorbereidingsprogramma of het traject onderwijs. Wie deze vakken niet heeft afgelegd tijdens de bacheloropleiding, zal deze vakken als voorbereidingsprogramma vooraf of tijdens de educatieve masteropleiding volgen.

Dit voorbereidingsprogramma of traject onderwijs is bedoeld als smaakmaker. Het is de bedoeling dat studenten met interesse in het leraarschap kunnen proeven van onderwijs. Na het volgen van dit traject onderwijs en het afwerken van de bacheloropleiding zijn er verschillende opties mogelijk. Studenten kunnen nadien doorstromen naar de geïntegreerde educatieve master, maar uiteraard ook naar de domeinmaster.

Masteropleiding

Afhankelijk van je vooropleiding zijn er twee opties om de educatieve master te volgen:

 1. De verkorte educatieve master economie
 2. De geïntegreerde educatieve master economie
Verkorte educatieve master economie
Geïntegreerde educatieve master economie
60 SP 90 SP + 15 SP Voorbereidingsprogramma1 = 105 SP

Na de master

 • Economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Handelsingenieur
 • Handelswetenschappen
 • Bestuurskunde en publiek management
 • Bedrijfseconomie
 • Algemene economie

Na de 3de bachelor:

 • Economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen
 • Bestuurskunde en publiek management
Mooie meerwaarde voor onderwijswereld en bedrijfswereld Evenwaardig aan de domeinmaster
2 diploma's 1 geïntegreerd diploma met dubbele finaliteit (domein + educatief)
2 masterproeven schrijven 1 masterproef schrijven

1 Het voorbereidingsprogramma of traject onderwijs kan je eventueel al opgenomen hebben in de 2de of 3de bachelor. Indien dit reeds gevolgd is, genereert dit uiteraard vrijstellingen.

Wie reeds over een masterdiploma in het domein 'economie' beschikt, moet enkel nog de component 'leraar' afleggen (45 studiepunten master + 15 studiepunten voorbereidingsprogramma).

 

Vragen? Mail

Infomomenten

Door de huidige Corona-maatregelen wordt er geen infomoment georganiseerd.

Richt jouw vragen rechtstreeks tot

Een bijkomende troef!

Vorming en opleiding winnen ook in de bedrijfswereld en in de openbare sector aan belang. Het op een didactisch verantwoorde wijze kunnen uiteenzetten van een economisch, commercieel of juridisch onderwerp, zal in om het even welke functie, een gewaardeerde vaardigheid zijn.

Kortom, meer dan één troef om te kiezen voor een bijkomende opleiding tot leerkracht!

Verschil tussen de specifieke lerarenopleiding en educatieve master

Specifieke Lerarenopleiding:

in 2018-2019

Educatieve Master:

vanaf 2019-2020, maar voorbereidings-programma vanaf 2018-2019

Voor wie?
 • studenten die in 2017-2018 afstuderen als master
 • studenten die in 2018-2019 nog enkele vakken van hun master moeten afwerken
 • studenten die in 2018-2019 in tweede bachelor zitten
 • studenten die in 2018-2019 in derde bachelor zitten
 • studenten die in 2018-2019 hun master starten
Programma?

60 studiepunten (studiepunten)

 

- enkel component leraar

90 studiepunten (studiepunten)

- 45 studiepunten component leraar

- 45 studiepunten component domein

+ 15 studiepunten voorbereidingsprogramma

component leraar domein

 

De Specifieke Lerarenopleiding wordt niet meer aangeboden sedert academiejaar 2019-2020. Voortaan is er de educatieve master.

FAQ

Dat kan zeker! Dit is een voorbeeld van een mogelijk traject:

Jaar 1: 31 studiepunten

 • Krachtige leeromgevingen (6 stp)
 • Psychologie van de adolescentie (4 stp)
 • Klasmanagement en organisatie (6 stp -> 4 stp)
 • Clustervakdidactiek (6 stp) (Vakdidactiek I)
 • Oriëntatiestage (3 stp)
 • Eén specifieke vakdidactiek (6 stp) (Vakdidactiek II)

Jaar 2: 31 studiepunten

 • De leraar binnen school en maatschappij (4 stp)
 • Stages (12 stp)
 • Keuzelijn (6 stp)
 • Masterproef (9 stp)
60 stp SLO (2018-2019) stp 60 stp educatieve master (vanaf 2019-2020) stp
Krachtige leeromgeving 6 Krachtige leeromgevingen (VBP*) 6
Klasmanagement en reflectie 6 Klasmanagement en reflectie 4
De leraar binnen school en maatschappij 6 De leraar binnen school en maatschappij 4
Psychologie van de adolescentie 4 Psychologie van de adolescentie 4
Vakdidactiek I 6 Clusterdidactiek Economie (VBP*) 6
Vakdidactiek II 6 Vakdidactiek Economie 6
Vakdidactische seminaries 4
Stage A 9 Oriëntatiestage (VBP*) 3
Stage B 9 Stage A 6
Stage B 6
Masterproef 9
Keuzevak 4 Keuzevak: extra stage of andere vakdidactiek of keuzevak (bv. CLIL) 6
TOTAAL 60 TOTAAL 60

Contact

Prof. dr. Evelien Opdecam

09/264.35.41