Educatieve master in economie

Lerarenopleiding economieVoorstelling

Wil je jongeren begeleiden bij het ontwikkelen van hun economische en bedrijfseconomische kennis? Wil je jongeren uit de tweede en derde graad in het secundair onderwijs vaardigheden en attitudes bijbrengen? Wens je een beroep waar je hét verschil kan maken? Dan voldoet een loopbaan in het onderwijs aan je verwachtingen. We hebben goede leerkrachten economie nodig!

De UGent en de faculteit Economie en Bedrijfskunde zetten zich in voor jouw opleiding tot leerkracht economie. In de educatieve master worden je de noodzakelijke technieken aangeleerd om jongeren en volwassen te begeleiden en te motiveren in hun leerproces.

Bekijk de presentatie over de educatieve master in economie.

Verkorte educatieve master in economie

Geïntegreerde educatieve master in economie

Ontdek het verschil tussen de verkorte educatieve master en de geïntegreerde educatieve master!

Programma

Sinds academiejaar 2019-2020 is op Vlaams niveau de specifieke lerarenopleiding hervormd tot een educatieve master met een sterke wetenschappelijke onderbouw en waarbij je zowel expert wordt in jouw gekozen domein als in het leraarschap. Nu kan je in de educatieve master instromen na jouw derde jaar bachelor Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen of Toegepaste Economische Wetenschappen. Voorheen kon dit pas na (of tijdens) een masteropleiding. De educatieve masteropleiding omvat 90 studiepunten en wordt voorafgegaan door een voorbereidingsprogramma van 15 studiepunten.

Voorbereidingsprogramma

Heb je interesse in het leraarschap, dan kan je het voorbereidingsprogramma (15 studiepunten) opnemen in jouw bacheloropleiding. Hiervoor werd een traject 'onderwijs' ontwikkeld binnen het curriculum van de opleidingen Bestuurskunde & Publiek Management, Economische Wetenschappen, Handelswetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen.

Programma (15 studiepunten):

We noemen dit het voorbereidingsprogramma of het traject onderwijs. Wie deze vakken niet heeft afgelegd tijdens de bacheloropleiding, zal deze vakken als voorbereidingsprogramma vooraf of tijdens de educatieve masteropleiding volgen.

Dit voorbereidingsprogramma of traject onderwijs is bedoeld als smaakmaker. Het is de bedoeling dat studenten met interesse in het leraarschap kunnen proeven van onderwijs. Na het volgen van dit traject onderwijs en het afwerken van de bacheloropleiding zijn er verschillende opties mogelijk. Studenten kunnen nadien doorstromen naar de geïntegreerde educatieve master, maar uiteraard ook naar de domeinmaster.

Masteropleiding

Afhankelijk van je vooropleiding zijn er twee opties om de educatieve master te volgen:

 1. De verkorte educatieve master economie
 2. De geïntegreerde educatieve master economie
Verkorte educatieve master economie
Geïntegreerde educatieve master economie
60 SP 90 SP + 15 SP Voorbereidingsprogramma1 = 105 SP

Na de master

 • Economische wetenschappen / Economics
 • Toegepaste economische wetenschappen / Business Economics
 • Handelsingenieur / Business Engineering
 • Handelswetenschappen
 • Bestuurskunde en publiek management
 • Bedrijfseconomie
 • Algemene economie

Na de 3de bachelor:

 • Economische wetenschappen
 • Toegepaste economische wetenschappen
 • Handelswetenschappen
 • Bestuurskunde en publiek management
Mooie meerwaarde voor onderwijswereld en bedrijfswereld Evenwaardig aan de domeinmaster
2 diploma's 1 geïntegreerd diploma met dubbele finaliteit (domein + educatief)
2 masterproeven schrijven 1 masterproef schrijven

1 Het voorbereidingsprogramma of traject onderwijs kan je eventueel al opgenomen hebben in de 2de of 3de bachelor. Indien dit reeds gevolgd is, genereert dit uiteraard vrijstellingen.

Verkorte educatieve master

De verkorte educatieve master bestaat uit 5 grote programmalijnen:

 • Theoretische vorming (18 SP)
 • Vakdidactiek (12 SP)
 • Stage (15 SP)
 • Masterproef (9 SP)
 • Keuze (6 SP)

De theoretische vorming bestaat uit 4 opleidingsonderdelen. Deze vakken zijn allemaal 's avonds, waarbij de lessen ook hoofdzakelijk opgenomen worden. Dit biedt maximale flexibiliteit aan de studenten. Deze programmalijn is interfacultair en wordt dus georganiseerd voor alle educatieve masters samen.

Vakdidactiek economie spitst zich specifiek toe op economie en bedrijfseconomie. Deze vakken volg je op woensdagavond op onze faculteit (campus Tweekerken). Hier is de groep veel kleiner aangezien dit vak alleen door de economen opgenomen wordt. In deze vakken ligt de nadruk op vaardigheden: duo-stage, co-teaching, microteaching, workshop lesvoorbereidingen maken, ...

De stage bestaat uit 3 grote componenten: (a) luisterstage of observatie, (b) actieve stage, de lessen van de leerkracht overnemen en (c) meso-taken: vergaderingen, toezicht, ...

Ook binnen de verkorte educatieve master schrijf je een masterproef. Deze masterproef kan je niet gelijkstellen aan de domeinmasterproef, want deze masterproef bestaat slechts uit 9 studiepunten. Je kan de verkorte educatieve masterproef dus beschouwen als een beperkte masterproef aangezien je al een domeinmasterproef hebt geschreven. Voor de verkorte educatieve masterproef zijn er 3 opties: (a) je werkt verder op je domeinmasterproef, (b) je kiest een nieuw thema of (c) je werkt mee aan een onderzoek van het vakdidactisch team.

Voor de keuze zijn er verschillende opties. Je kan een bijkomende vakdidactiek opnemen binnen een ander vakgebied. De handelsingenieurs kunnen bijvoorbeeld vakdidactiek wiskunde opnemen of bestuurskundigen kunnen de vakdidactiek maatschappijwetenschappen opnemen. Wanneer dit gebeurt, zal er ook een deel van de stage binnen deze bijkomende vakdidactiek opgenomen worden. Daarnaast kan je ook PAV of CLIL opnemen. Deze bieden een bijkomende troef op de arbeidsmarkt. Tot slot kan elk onderwijsgerelateerd vak binnen elke faculteit in aanmerking komen voor deze keuzeoptie.

Ontdek het volledige programma van de verkorte educatieve master in economie

Geïntegreerde educatieve master

Dit programma bestaat uit 45 studiepunten domeinvakken en 45 studiepunten vakken leraarschap. In deze opleiding is het de bedoeling dat je 1 masterproef schrijft die zowel de domeincomponent als de component leraarschap omvat, bijvoorbeeld een masterproef over financiële geletterdheid bij leerlingen in het secundair onderwijs. Deze masterproef omvat 18 studiepunten. Daarnaast zijn alle domeinvakken van de domeinmaster behalve 1 (strategisch management) behouden voor de educatieve master. Als educatieve master heb je dus ook een identiteit en kies je dus een opleiding en een afstudeerrichting. Op die manier is het zeker ook mogelijk om met je diploma van geïntegreerde educatieve master naar de bedrijfswereld te trekken. Veel studenten willen immers eerst in de bedrijfswereld werken om dan later voor het onderwijs te kiezen.

Voorbeeld 1: Educatieve master economie: afstudeerrichting Handelswetenschappen, optie Commercieel beleid

45 SP component domein 45 SP component leraar
1. Strategisch management (6 SP) Programmalijn Theoretische vorming (12 SP)
2. Koopgedrag (6 SP) Programmalijn Vakdidactiek (6 SP)
3. Verkoopkanalen en technieken (6 SP) Programmalijn Stage (12 SP)
4. Marketingcommunicatie (6 SP) Programmalijn Keuze (6 SP)
5. Marktonderzoek (3 SP)
6. Marketing planning (6 SP)
7. Stage commercieel beleid (9 SP)
Programmalijn Masterproef (18 SP)

 

Bovenstaande vakkentabel geeft aan dat alle domeinvakken (behalve strategisch management) ook opgenomen worden in het curriculum van de geïntegreerde educatieve master. De domeinvakken worden dan ook samen met de domeinmaster-studenten gevolgd. Voor de educatieve vakken verwijzen we naar de verkorte educatieve master (zie hierboven). Deze opleiding bestaat dus uit 90 studiepunten. Dit spreiden we over 3 semesters. Hierna volgt een voorbeeld over hoe dit kan gespreid worden:

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3
Koopgedrag (6 SP) Stage commercieel beleid (9 SP) Masterproef (18 SP)
Verkoopkanalen & technieken (6 SP) Klasmanagement en reflectie (4 SP) De leraar binnen school en maatschappij (4 SP)
Marketingcommunicatie (6 SP) Specifieke vakdidactiek (6 SP) Stage B (4 SP)
Marktonderzoek (3 SP) Keuzevak (6 SP) Stage C (4 SP)
Marketing planning (6 SP) Stage A (4 SP)
Psychologie v/d adolescentie (4 SP)
31 SP 29 SP 30 SP

 

Voorbeeld 2: Educatieve master economie: afstudeerrichting Toegepaste economische wetenschappen, optie Accountancy

45 SP component domein 45 SP component leraar
1. Strategisch management (6 SP) Programmalijn Theoretische vorming (12 SP)
2. Audit (6 SP) Programmalijn Vakdidactiek (6 SP)
3. Beheerscontrole (6 SP) Programmalijn Stage (12 SP)
4. IFRS (6 SP) Programmalijn Keuze (6 SP)
5. Onderzoeksmethoden in accountancy (6 SP)
6. Consolidatie (3 SP)
7. Internationale auditnormen (3 SP)
8. Accounting in de praktijk (3 SP)
9. Keuzevak (3 SP)
Programmalijn Masterproef (18 SP)

 

Ook hier zijn alle domeinvakken (behalve strategisch management) van de domeinmaster TEW: accountancy opgenomen in het curriculum van de geïntegreerde educatieve master TEW: accountancy. Hierbij is het de bedoeling om die 90 SP te spreiden over 3 semesters. Dit is een voorbeeld over hoe dit kan gespreid worden:

SEMESTER 1 SEMESTER 2 SEMESTER 3
Audit (6 SP) Beheerscontrole (6 SP) Masterproef (18 SP)
IFRS (6 SP) Consolidatie (3 SP) Stage A (4 SP)
Onderzoeksmethoden in accountancy (6 SP) Internationale auditnormen (3 SP) Stage B (4 SP)
Keuzevak domein (3 SP) Accounting in de praktijk (3 SP) Stage C (4 SP)
De leraar binnen school en maatschappij (6 SP) Specifieke vakdidactiek (6 SP) Keuzevak eduma (6 SP)
Psychologie v/d adolescentie (4 SP) Klasmanagement en reflectie (4 SP)
29 SP 25 SP 36 SP

 

Vragen? Mail

Infomomenten

  Wens je graag meer info over de verkorte educatieve master? Schrijf je dan in voor één onze infomomenten:

  • woensdag 3 juli om 18u: online infosessie
  • woensdag 11 september om 18u: fysiek infomoment te campus Dunant (Henri Dunantlaan 2, 9000 Gent)
  • dinsdag 17 september om 18u: online infosessie 

  Specifiek infomoment voor studenten uit de faculteit Economie en Bedrijfskunde

  We organiseren specifieke infomomenten voor toekomstige studenten educatieve master afkomstig uit de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Er is ook de mogelijkheid om vragen te stellen aan lesgevers en de huidige studenten.

  • Infomoment educatieve master economie (na het behalen van je bachelordiploma): woensdag 26/06/2024 van 16u-17u (auditorium A, Sint-Pietersplein 7, Campus Tweekerkenstraat, gelijkvloers) >> Schrijf je online in!
  • Infomoment verkorte educatieve master economie (na het behalen van je masterdiploma): woensdag woensdag 26/06/2024 van 17u-18u (auditorium A, Sint-Pietersplein 7,  Campus Tweekerkenstraat, gelijkvloers) >> Schrijf je online in!

  Richt jouw vragen rechtstreeks tot evelien.opdecam@ugent.be.

  Een bijkomende troef!

  Vorming en opleiding winnen ook in de bedrijfswereld en in de openbare sector aan belang. Het op een didactisch verantwoorde wijze kunnen uiteenzetten van een economisch, commercieel of juridisch onderwerp, zal in om het even welke functie, een gewaardeerde vaardigheid zijn.

  Kortom, meer dan één troef om te kiezen voor een bijkomende opleiding tot leerkracht!

  Veelgestelde vragen

  Ik wil mijn lerarenopleiding over twee jaar spreiden, kan dat?

  Dat kan zeker! Je hebt dan de mogelijkheid om zelf je lessenpakket samen te stellen. Dit is een voorbeeld van een mogelijk traject:

  Academiejaar 1: 29 studiepunten

  • Krachtige leeromgevingen (6 SP)
  • Psychologie van de adolescentie (4 SP)
  • Klasmanagement en organisatie (4 SP)
  • Initiatie vakdidactiek economie (6 SP)
  • Oriëntatiestage (3 SP)
  • Specifieke vakdidactiek economie (6 SP) (Vakdidactiek II)

  Academiejaar 2: 31 studiepunten

  • De leraar binnen school en maatschappij (4 SP)
  • Stages (12 SP)
  • Keuzelijn (6 SP)
  • Masterproef (9 SP)

  Kan ik de verkorte educatieve master economie ook starten in januari?

  Mits een aantal voorwaarden voldaan, is dit mogelijk, maar dit is natuurlijk niet de meest logische weg. De curriculumcommissie kan hierbij toegang geven, maar kan ook verbieden om bepaalde opleidingsonderdelen op te nemen. In dit geval is het belangrijk om je lessenpakket goed samen te stellen. Dit geeft ook de mogelijkheid om af te studeren in januari van het daarop volgende jaar. De uiterste datum voor definitieve inschrijving is de laatste weekdag van februari.

  Indien je nog wil starten in januari is het belangrijk om zo snel mogelijk contact op te nemen met de trajectbegeleiders en Evelien Opdecam.

  Kies ik het beste voor de geïntegreerde educatieve master of voor de verkorte educatieve master, nadat ik mijn domeinmaster behaald heb?

  Beide opties zijn een goede keuze. Als je de geïntegreerde educatieve master volgt, dan zal je 1 geïntegreerd diploma halen en dan schrijf je 1 masterproef. Als je de verkorte educatieve master volgt, aansluitend op je domeinmaster, dan zal je 2 diploma’s halen en dus ook 2 masterproeven schrijven.

  Dit is een afweging die alleen de student in kwestie kan maken. Als de keuze voor onderwijs heel doordacht is, dan is het zeker aan te raden om de geïntegreerde educatieve master te volgen. Indien de lerarenopleiding eerder als een bijkomende en aanvullende opleiding gezien wordt, is het misschien eerder aan te raden om de verkorte educatieve master te doen.

  Kan ik de verkorte educatieve master combineren met een job in de bedrijfswereld?

  De ervaring leert dat dit niet de meest makkelijke weg is. Het is aan te raden om de verkorte educatieve master aansluitend op je domeinmaster te volgen.

  Als werkstudent is deze weg moeilijker, maar zeker niet onmogelijk. Er zijn je al veel studenten vooraf gegaan. Maar deze opleiding combineren met een voltijdse job in 1 jaar is bijzonder moeilijk. We raden dan ook sterk aan om de opleiding in dit geval te spreiden over 2 jaar. Een voorbeeld van een traject gesplitst over 2 jaar kan je hierboven vinden.

  Er zijn zeker wel faciliteiten voor werkstudenten. Zo worden bijna alle vakken in avondonderwijs aangeboden. Vakdidactiek wordt op woensdagavond georganiseerd.

  Daarnaast worden er heel wat lessen van theoretische vakken opgenomen, waardoor je als student wat extra flexibiliteit krijgt en de lessen thuis kan bekijken. De ervaring leert wel dat het aangewezen is om zoveel mogelijk lessen bij te wonen.

  Er is ook de mogelijkheid om een andere examenmoment aan te vragen of om groepstaken te vervangen door individuele taken.

  Kan ik als handelsingenieur ook de educatieve master volgen?

  Absoluut! We hebben ook handelsingenieurs nodig in het onderwijs. Er is geen geïntegreerde educatieve master (90 studiepunten) voor de opleiding handelsingenieur, omdat de master handelsingenieur een tweejarige opleiding is (120 studiepunten). Handelsingenieur kunnen wel de verkorte educatieve master economie (60 studiepunten) volgen, aansluitend op hun masteropleiding als handelsingenieur.

  Welke bijkomende vakdidactiek kan ik kiezen binnen het keuzeluik?

  Indien je een bijkomende vakdidactiek wil volgen, is het wel belangrijk dat je een zekere affiniteit hebt met het vak. En dat je het vak dus ook gepassioneerd zal kunnen geven.

  Als je een bijkomende vakdidactiek succesvol aflegt, krijg je hiervoor ook vereiste bekwaamheid in het secundair onderwijs. Meer info over de bekwaamheidsbewijzen vind je hier.

  Toegang tot de vakdidactiek is afhankelijk van de vooropleiding. Hiervoor verwijzen we naar de studiegids. Hierbij geven we al een aantal voorbeelden:

  • Bachelor handelsingenieur krijgt toegang tot de vakdidactiek wiskunde
  • Bachelor in de economische wetenschappen krijgt toegang tot de vakdidactiek wiskunde
  • Bachelor in de toegepaste economische wetenschappen krijgt toegang tot de vakdidactiek wiskunde
  • Bachelor in de bestuurskunde en publiek management krijgt toegang tot de vakdidactiek maatschappij wetenschappen
  • Alle economische bachelors krijgen toegang tot de vakdidactiek PAV

  Ik twijfel aan het traject onderwijs, kan ik dan ook nog doorstromen naar de gewone domein master?

  Absoluut. Indien je twijfelt of het onderwijs iets voor jou is, dan kan je nu proeven van onderwijs door het traject onderwijs op te nemen in de bachelor. Na het succesvol afleggen van de 3de bachelor (inclusief traject onderwijs) kan je zeker ook nog doorstromen naar de domeinmaster en eventueel in een latere fase de verkorte educatieve master volgen.

  Stel bijvoorbeeld dat je in de derde bachelor Economische wetenschappen het traject onderwijs opneemt. Je legt de derde bachelor (inclusief traject onderwijs) succesvol af, dan heb je 2 opties: de domeinmaster Economische wetenschappen of de geïntegreerde educatieve master: Economische wetenschappen. Het staat je vrij om op dat moment jouw traject uit te stippelen. Mocht je voor de optie domeinmaster gaan, dan kan je later ook nog de verkorte educatieve master volgen.

  Kan ik als student tegelijkertijd inschrijven voor een domeinmaster en een verkorte educatieve master?

  Ja. Indien je reeds bent ingeschreven in een domeinmaster aan onze faculteit kan je je ook al inschrijven in de verkorte educatieve master economie. Je ontvangt je educatieve master diploma weliswaar pas na ontvangt van je domeinmasterdiploma.

  Hierbij is het zeker aan te raden om contact op te nemen met de trajectbegeleiders.

  Mag ik zelf een stageplaats zoeken?

  Ja. Je mag zelf je stageplaats kiezen, maar dit is wel aan voorwaarden verbonden. Bepaalde voorwaarden zijn bijvoorbeeld: je stage in de 2de EN de 3de graad, alle onderwijsvormen (ASO, TSO en BSO), verschillende onderwijsnetten, maximaal aantal uren per week, …

  We zullen dit grondig toelichten tijdens de eerste les.

  Moet ik een nieuwe masterproef schrijven in het verkorte traject?

  De masterproef binnen de verkorte educatieve master economie omvat 9 studiepunten. Dit is een beperkte masterproef, omdat je al een domeinmasterproef geschreven hebt. Bij de verkorte educatieve masterproef krijg je de keuze uit 3 opties: : (a) je werkt verder op je domeinmasterproef, (b) je kiest een nieuw thema of (c) je werkt mee aan een onderzoek van het vakdidactisch team.

  Tijdens de eerste lessen zullen we een lijst op Ufora zetten met mogelijke titels en promotoren. Maar je bent uiteraard vrij om zelf ook een titel te suggereren.

  Ik heb een domeinmasterproef geschreven met een educatieve insteek. Kan ik hiervoor een vrijstelling vragen?

  Indien jouw eerder afgewerkte domeinmasterproef een educatieve insteek heeft, dan kom je in aanmerking voor een vrijstelling. Lees hoe je een vrijstelling kan aanvragen.

  Contact

  Prof. dr. Evelien Opdecam

  09 264 35 41