Beoordelingscommissie gastprofessoren

Opdracht

Deze commissie is belast met de beoordeling van de voorstellen tot aanstelling en heraanstelling van gastprofessoren en de verlenging van deeltijdse mandaten van tijdelijke professoren.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretaris: Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Frederik Gailly (Onderwijsdirecteur)
  • Carine Smolders (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Dave Goyvaerts
 • Administratief technisch personeel
  • Wieland de Caluwe
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)