Commissie AAP-mandaten

Opdracht

Deze commissie heeft bevoegdheidsdelegatie voor het behandelen van AAP-mandaten: openverklaring, aanstelling, hernieuwing. Hierin zetelen de decaan, de vakgroepvoorzitter van de vakgroep waarop het mandaat betrekking heeft en een AAP-vertegenwoordiger. Het gender-evenwicht dient gerespecteerd te worden.

Samenstelling

Voorzitter: Paul Gemmel

Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • De vakgroepvoorzitter van de vakgroep waarop het mandaat betrekking heeft
  • Assisterend en overig academisch personeel
    • Eva Blondeel (effectief lid)
    • Annelies Fievez (plaatsvervangend lid)