Commissie Strategie en Organisatie

Opdracht

Deze commissie is belast met de beleidsvoorbereiding inzake structuur van de faculteit (o.a. indeling in vakgroepen), personeelsallocatie (AP en ATP), kredietverdeling, onderwijsbelasting, huishoudelijk reglement, … Deze commissie geeft ook adviezen aan de Faculteitsraad over strategische aangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

 • Facultair bestuur
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
  • Carine Smolders
  • Frederik Gailly
  • Patricia Everaert (facultaire vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)
 • Vakgroepvoorzitters
  • Glenn Rayp
  • Bertel De Groote
  • Sebastian Desmidt
  • Mario Vanhoucke
  • Bram Verschuere
 • Voorzitter commissie internationalisering: Luc Van Ootegem
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Mathieu Simoens
  • Nicolai De Wulf
  • Bieke Henkens
 • Administratief en technisch personeel
  • Damien Decorte
  • Helena Goossens
  • Nick Provoost
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Pieter-Jan Debruyckere
  • Léon Moralis