Commissie Strategie en Organisatie

Opdracht

Deze commissie is belast met de beleidsvoorbereiding inzake structuur van de faculteit (o.a. indeling in vakgroepen), personeelsallocatie (AP en ATP), kredietverdeling, onderwijsbelasting, huishoudelijk reglement, toewijzing van lokalen, enz.). Deze commissie geeft ook adviezen aan de Faculteitsraad over strategische aangelegenheden, waaronder de huisvesting. De commissie waakt erover dat alle voorstellen kaderen in de strategische doelstellingen van de faculteit.

Samenstelling

Voorzitter: Paul Gemmel
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

 • Facultair bestuur
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
  • Carine Smolders
  • Frederik Gailly
  • Patricia Everaert (facultaire vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)
 • Vakgroepvoorzitters
  • Glenn Rayp
  • Sebastian Desmidt
  • Mario Vanhoucke
  • Bram Verschuere
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Illias Matterne
  • Valerie Vervaenen
  • Hannah Verplancke
 • Administratief en technisch personeel
  • Damien Decorte
  • Helena Goossens
  • Annelies Roegiers
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Pieter-Jan Debruyckere
  • Nimuë Cocquyt