Commissie Strategie en Organisatie

Opdracht

Deze commissie is belast met de beleidsvoorbereiding inzake structuur van de faculteit (o.a. indeling in vakgroepen), personeelsallocatie (AP en ATP), kredietverdeling, onderwijsbelasting, huishoudelijk reglement, nieuwbouw, toewijzing van lokalen, . . . Deze commissie geeft ook adviezen aan de faculteitsraad over strategische aangelegenheden.

Samenstelling

Voorzitter: Patrick Van Kenhove
Secretarissen: Wieland de Caluwe / Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigden)
Leden:

 • Facultair bestuur
  • Ignace De Beelde (vicedecaan onderwijs)
  • Bertel De Groote (academisch secretaris)
  • Maggie Geuens (vicedecaan onderzoek)
  • Patricia Everaert (facultaire vertegenwoordiger Raad van Bestuur UGent)
 • Vakgroepvoorzitters
  • Freddy Heylen
  • Ignace De Beelde
  • Paul Gemmel
  • Mario Vanhoucke
  • Bram Verschuere
 • Voorzitter commissie internationalisering: Luc Van Ootegem
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Shari De Baets
  • Thomas Present
  • Ewoud Quaghebeur
 • Administratief en technisch personeel
  • Damien Decorte
  • Helena Goossens
  • Annelies Roegiers
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Quentin De Beurme
  • Max Thomas