Commissie Veiligheid en Duurzaamheid

Opdracht

Deze commissie heeft als doel het aspect duurzaamheid en meer uitgebreid de SDG’s binnen de faculteit aan te sturen, in lijn met het strategisch plan van de faculteit. Daarnaast heeft ze ook als taak toe te zien op de naleving van de milieu- en veiligheidsvoorschriften aan de faculteit.

Samenstelling

Voorzitter: Brent Bleys
Secretaris: Wieland de Caluwe
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Johan Albrecht
  • Saskia Crucke
  • Eveline Schollaert
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Ilias Matterne 
  • Marie-Julie De Bruyne
 • Administratief en technisch personeel
  • Helena Goossens
  • Viktor De Mulder (algemeen coördinator evenementen)
  • Bruno Vandenbussche
  • Lies Vermeesch (team communicatie)
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Nimuë Cocquyt
  • Eva Van Iseghem
  • Matthijs Dombrecht
  • Wout Van Steenkiste

* Binnen deze commissie is er één werkgroep actief:

 • Werkgroep EHBO
  • Alle nijverheidshelpers binnen de faculteit.