Commissie Welzijn op het Werk

Opdracht

De faculteit heeft in het kader van de opvolging van de risicoanalyse Psychosociaal welzijn “Hoe goed voel jij je op het werk” een Commissie Welzijn op het Werk opgericht. De Commissie Welzijn op het Werk heeft als doel om op het niveau van de faculteit het werkgerelateerd welbevinden van de medewerkers op te volgen en onder de aandacht te brengen. Informeren en sensibiliseren spelen hierbij een belangrijke rol, maar ook suggesties voor concrete acties ter bevordering van het welzijn kunnen worden voorgesteld aan de Faculteitsraad. De Commissie leunt nauw aan bij de centrale Cel Psychosociaal Welzijn, van waaruit bevragingen en actieplannen op het niveau van de universiteit worden uitgewerkt.

Samenstelling

Voorzitter: Eveline Schollaert

Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • Katrien Verleye
    • Luc Van Ootegem
  • Administratief en technisch personeel
    • Tine Claeys
    • Bruno Vandenbussche