Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Deze commissie treedt eveneens op als facultaire doctoraatscommissie. Deze commissie dient gendervriendelijk samengesteld te zijn en bestaat uit minstens 2 docenten.

Samenstelling

Voorzitter: Carine Smolders
Secretaris: Damien Decorte / Pieter Blondeel (niet-stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Patrick Van Kenhove (niet-stemgerechtigd)
  • Kris Boudt
  • Amy Van Looy
  • Klaas Mulier
  • Bart Cockx
  • Ilse Ruyssen
  • Sophie Maussen
  • Heidi Vander Bauwhede
  • Matthias Bogaert
  • Mirjam Knockaert
  • Geert Poels
  • Mario Vanhoucke
  • Carine Smolders
  • Ellen Wayenberg
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Kenn Meyfroodt
  • Jolien Stremersch
  • Lize Vanderstraeten
 • Vaste plaatsvervangende leden (met stemrecht als een stemgerechtigd lid uit dezelfde vakgroep/geleding afwezig is)
  • Freddy Heylen
  • Leentje Moortgat
  • Iris Vermeir
  • Tarik Aouam
  • Marleen Easton
  • Mathieu Simoens