Commissie Wetenschappelijk Onderzoek

Opdracht

Deze commissie is belast met de uitwerking en de implementatie van het facultair onderzoeksbeleid. Deze commissie treedt eveneens op als facultaire doctoraatscommissie. Deze commissie dient gendervriendelijk samengesteld te zijn en bestaat uit minstens 2 docenten.

Samenstelling

Voorzitter: Carine Smolders
Secretaris: Damien Decorte / Pieter Blondeel (niet-stemgerechtigd)
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Paul Gemmel (niet-stemgerechtigd)
  • Kris Boudt
  • Amy Van Looy
  • Klaas Mulier
  • Bart Cockx (wordt tijdelijk vervangen door Ferdinand Vieider)
  • Ilse Ruyssen (wordt tijdelijk vervangen door Kris Boudt)
  • Sophie Maussen (wordt tijdelijk vervangen door Leentje Moortgat)
  • Heidi Vander Bauwhede (wordt tijdelijk vervangen door Evelien Opdecam)
  • Matthias Bogaert
  • Mirjam Knockaert
  • Geert Poels
  • Carine Smolders
  • Ellen Wayenberg
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Kenn Meyfroodt
  • Kenny Dekoster
  • Lize Vanderstraeten
 • Vaste plaatsvervangende leden (met stemrecht als een stemgerechtigd lid uit dezelfde vakgroep/geleding afwezig is)
  • Freddy Heylen
  • Leentje Moortgat
  • Maggie Geuens
  • Mario Vanhoucke
  • Marleen Easton
  • Eva Blondeel