Curriculumcommissies

Opdracht

De curriculumcommissie heeft de beslissingsbevoegdheid inzake toelatingen en het toekennen van vrijstellingen, geïndividualiseerde studietrajecten, keuzevakken en creditdoelcontracten.


Sinds het academiejaar 2014-2015 werd in de Faculteit Economie en Bedrijfskunde per opleiding een curriculumcommissie opgericht. Conform het OER wordt elke curriculumcommissie voorgezeten door de onderwijsdirecteur en bevat zij minstens de voorzitter(s) van de betrokken opleidingscommissie(s) en de trajectbegeleider(s). De voorzitter van de examencommissies, de curriculummanager en de beide studie- en trajectbegeleiders werden aan de faculteit Economie en Bedrijfskunde in elke curriculumcommissie opgenomen; de curriculummanager en de trajectbegeleiders hebben evenwel geen stemrecht. De curriculumcommissies kunnen zich daarnaast laten adviseren door elke persoon, raad of commissie die zij relevant achten.