Evaluatiecommissie lectoren en werkleiders

Opdracht

Deze commissie is belast met de reguliere evaluaties van het onderwijzend personeel van groep 1 (i.c. lector of hoofdlector) en van de werkleiders in het integratiekader. Hierbij is de samenstelling zo dat 1/3 van het aantal leden van de commissie afgevaardigd is uit elk van de geïntegreerde vakgroep(en) (en de hogeschool als oorspronkelijke werkgever had).

Samenstelling

Voorzitter: Paul Gemmel
Secretaris: Wieland de Caluwe en Silvia Van der Biest (niet-stemgerechtigd)
Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • Frederik Gailly (onderwijsdirecteur)
    • Carine Smolders (voorzitter Commissie Wetenschappelijk Onderzoek)
    • Bertel De Groote (afkomstig uit de integrerende opleidingen)
    • Elsy Verhofstadt (afkomstig uit de integrerende opleidingen)