Examencommissies

Opdracht

Er zijn twee soorten examencommissies: de examencommissie per deliberatiepakket en de examencommissie per opleiding.

  • De faculteitsraad legt de samenstelling van de examencommissies per deliberatiepakket vast, met dien verstande dat de betrokken verantwoordelijke lesgevers van de verplichte opleidingsonderdelen in elk geval deel uit maken van de examencommissies per deliberatiepakket. De faculteitsraad wijst voor elke examencommissie een voorzitter en een secretaris aan, die al dan niet behoren tot de examinatoren en die deel uitmaken van het actief ZAP.
  • De samenstelling van een examencommissie per opleiding wordt vastgelegd door de faculteitsraad. De faculteitsraad wijst voor elke examencommissie een voorzitter en een secretaris aan, die al dan niet behoren tot de examinatoren en die deel uitmaken van het actief ZAP.

Samenstelling

Voorzitter: Bertel De Groote
Secretarissen:

  • Bruno Merlevede
  • Paul Gemmel