Functie-evaluatiecommissie ATP

Opdracht

De Functie-evaluatiecommissie ATP voert de functie-evaluatie uit van elke te evalueren ATP-functie. Naast maximum drie AP-leden aangeduid door de Faculteitsraad die over een goede kennis van de te bespreken ATPfuncties beschikken, zetelen de directeur van de directie Personeel en Organisatie (DPO) en de verantwoordelijke van de directie Personeel en Organisatie, die bevoegd is voor de functieclassificatie, in de Functieevaluatiecommissie ATP.

Samenstelling

Leden:

  • Zelfstandig academisch personeel
    • Paul Gemmel
    • Frederik Gailly
    • Dirk Buyens