Opleidingscommissie Handelswetenschappen

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

Voorzitter: Elsy Verhofstadt
Secretaris: Sebastian Desmidt
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Philippe Carette
  • Saskia Crucke
  • Len Lemeire
  • Koen Inghelbrecht
  • Hendrik Slabbinck
  • Isabelle Verleyen
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Kenn Meyfroodt
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be)
  • Charlotte De Rijcker
  • Jolan Descheemaecker
  • Elias D’haese
  • Laurent Duthois
  • Liese Vlieghe
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Thomas Goemaere
  • Jana Six
  • Sylvie Vandewalle
  • Nicolaï Silversmet
 • International Office (met raadgevende stem)
  • Veronique L’Ecluse
  • Elke De Vidts
  • Joris Gils