Opleidingscommissie Master Algemene Economie

Opdracht

De opleidingscommissies zijn permanente adviesorganen van de faculteit m.b.t. het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding(en).
In dit kader staan zij in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen zij verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.
Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs.
In die zin zijn zij belast met de totale curriculumconstructie voor een of verschillende opleidingen (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Samenstelling

VoorzitterBruno Merlevede
Secretaris: Koen Schoors
Leden:

 • Zelfstandig academisch personeel
  • Stijn Baert
  • Freddy Heylen
  • Rudi Vander Vennet
 • Assisterend en overig academisch personeel
  • Marthe Mareels
 • Studenten (meer info vindt u op www.stuveco.be/leden/stuvers)
 • Alumni (raadgevende stem)
  • Stijn Ronsse
  • Nicolas Devijlder