Missie & Visie

Missie

The Faculty of Economics and Business Administration is a collegiate student-centric school, that dares to think today about the challenges of tomorrow, welcoming all students to participate in high quality, research-based study programs and conducting rigorous multi-perspective scientific research, starting from relevant real-life business problems and societal challenges.

De faculteit wil zowel voor studenten als personeelsleden een stimulerende en collegiale omgeving creëren. Daarnaast wil de faculteit een dienstverlenende functie hebben voor de zakenwereld, sociaal-economische actoren en de samenleving. De missie van de faculteit Economie en Bedrijfskunde legt de klemtoon op:

 

 • het opleiden van afgestudeerden op het gebied van Economie, Toegepaste Economische Wetenschappen, Handelsingenieur, Handelswetenschappen, Bestuurskunde en Publiek Management door het aanbod van een breed scala aan hoogwaardige academische programma’s zodat deze naast economische analyse, aandacht besteden aan de bredere maatschappelijke dimensie van het economische leven.
 • het afleveren van zeer inzetbare studenten met sterke analytische vaardigheden, creatieve intelligentie en ondernemende vaardigheden die nodig zijn om complexe organisatorische problemen in de zakenwereld en het management op te lossen in een globale en veranderende omgeving. De opleidingsprogramma’s staan open voor alle studenten ongeacht hun culturele of sociale afkomst.
 • een grondige integratie van onze academische programma’s in onderzoekscontext. Fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek afleveren dat het economisch en bedrijfskundig functioneren van organisaties bevordert.
 • als gerespecteerd partner een belangrijke bijdrage leveren aan internationale wetenschappelijke fora
 • aandacht geven aan de relevantie van ons onderwijs en onderzoek naar de praktijk van het bedrijfsleven, overheid en de social profit sector
 • het streven naar een stevige inbedding in de lokale en regionale gemeenschap waarin de faculteit opereert via het onderhouden van goede relaties met de lokale, sociaal-economische actoren.
 • een internationaal-georiënteerde faculteit zijn met respect voor de eigenheid van de taal en cultuur van Vlaanderen en daartoe een actief internationaliseringsbeleid voeren met andere universiteiten op gebied van onderzoek, onderwijs en dienstverlening.
 • streven naar een blijvend partnership met alumni door hen een platform aan te bieden om netwerken te stimuleren en hen toe te laten permanent nieuwe ontwikkelingen in de domeinen Economie, Toegepaste Economie, Handelswetenschappen, Handelsingenieur, Bestuurskunde en Publiek Management op te volgen.
 • op een significante wijze participeren aan het maatschappelijk debat en hiertoe maatschappelijke en wetenschappelijke dienstverlening van haar leden stimuleren.
 • creëren van een dynamische en stimulerende omgeving voor de studenten en voor de personeelsleden waarin zij zich kunnen ontplooien. De faculteit hecht daarom bijzonder belang aan de participatie van alle geledingen in de facultaire besluitvorming.

 

Visie

Ons streefdoel is:

 • erkend worden als een faculteit met kwalitatief hoogstaand en innovatief onderzoek en onderwijs. 
 • een kritisch klankbord zijn voor bedrijven en overheid.